Om demokratiets opståen i Antikken

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Ofte, når vi hører om historie, er det konger, krige og erobringer, vi hører om. Eller hvordan folk levede i stenalderen, eller hvornår vigtige ting blev opfundet. Udvindingen af kobber og jern, for eksempel. Måske hører vi også om vores forfædres frihedskamp, arabernes og europæernes slavehandel, de første opdagelsesrejsende, kinesernes opfindelse af krudtet eller en række andre konkrete begivenheder.

Men der er en anden historie, som er mindst lige så vigtig. Det er idéernes historie. Hvornår fik mennesker første gang den idé, at man skulle have en nedskrevet lov, som alle kendte? Hvornår opstod første gang idéen om, at alle mennesker har lige stor værdi? Hvornår holdt man op med at tro, at lovene kom fra guderne? Hvornår opstod første gang idéen om, at det ikke var den stærkeste, der skulle bestemme, men folket i fællesskab?

Idéhistorien handler om den slags ting. For at forstå, hvor demokratiet kommer fra, og hvor ufattelig lang tid det tog, før der var nogen, der opfandt det, skal man kende idéhistorien.

Historiens gang har ikke nogen bestemt retning. Der var ikke noget af det, der skete, før demokratiet opstod, der "pegede hen imod", at demokratiet en dag skulle opstå. Eller som skete, "for at" demokratiet kunne opstå. Men derfor er det alligevel væsentligt at studere historien og idéhistorien og finde ud af, hvordan der hele tiden bliver bygget oven på gamle idéer. Inden demokratiet kunne opstå i Antikkens Grækenland, var der opstået en masse idéer, tanker og opfindelser i oldtidens Mellemøsten og Middelhavsområdet; idéer og tanker, som den græske kultur byggede videre på.

De næste kapitler handler om den idéhistoriske udvikling fra jægersamlerkulturerne i stenalderen frem til det græske demokrati, og hvordan demokratiet forsvandt igen. Kapitlerne dækker over flere hundrede års idéhistorie og nogle meget omfattende udviklingsforløb. Derfor er de naturligvis ikke særlig præcise. Men de giver et overblik over, hvor og hvornår nogle af de idéer opstod, som gik hen og blev helt centrale elementer i både antikkens og det moderne demokrati. Desuden er der fire kapitler om det, der kom efter det græske demokrati.


Næste kapitel: Jægersamlerne - åndernes suverænitet