Om www.democracy-handbook.org

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Deltag i projektet

Indtil videre er alle kapitler forberedt til fem sprog: dansk (originalteksten), engelsk, tysk, fransk og vietnamesisk. Du behøver blot klikke på sproget i bunden af hver side, for at komme til samme kapitel på et nyt sprog.

Så snart www.democracy-handbook.org er klar på engelsk, bliver sitet åbnet for oversættelse til spansk, arabisk, kinesisk og en række andre sprog. Målet er at skabe en ægte global Democracy Handbook.

Fordi www.democracy-handbook.org er udviklet og skrevet i Danmark, er der mange kapitler, som har danske eksempler. Det skyldes ikke, at det danske demokrati er det bedste eller mest veludviklede demokrati, men at et projekt som dette nødvendigvis må begynde et sted. Du er meget velkommen til at bidrage med konkrete eksempler fra andre lande i oversættelserne, hvis du synes, der mangler væsentlige pointer.

Når du bidrager til oversættelsen af www.democracy-handbook.org, giver du samtidig tilladelse til, at Democracy Handbook Association kan bruge teksten fra www.democracy-handbook.org til nonprofit-udgivelse i en hvilken som helst form hvor som helst.

Tre måder, du kan bidrage

Alle kan bidrage - også selvom du måske ikke kan oversætte. Du kan linke til www.democracy-handbook.org fra din hjemmeside eller blog. På den måde får søgemaskinerne endnu lettere ved at finde www.democracy-handbook.org, så endnu flere kan opdage informationen om demokratiet. Du kan også sende linket videre til dine venner og opfordre dem til at gøre det samme.

Hvis du kan oversætte, kan du bare gå i gang. Det letteste er at åbne to vinduer, så du har originalteksten i det ene og oversættelsen i det andet. Ligesom på Wikipedia kan der komme nogen forbi senere og rette, hvis du kommer til at lave fejl.

Hvis du er rigtig god til et af de sprog, der skal oversættes til - fx fordi det er dit modersmål - er du meget velkommen til at melde dig som redaktør. Som redaktør er du den, der læser den sidste korrektur på en side, inden den bliver låst. Det ville være fantastisk med 4-5 redaktører på hvert sprog. Send en mail til contact @ democracy-handbook.org, hvis du er interesseret.

Støtteforeningen

Du kan også melde dig ind i projektets støtteforening eller bidrage med en donation til projektet. Læs mere her Democracy Handbook Association.

Seneste nyt via Facebook

<html> <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/democracy-handbookorg/354241625196?ref=ts" target="_blank"><img src="http://hvadharvigangi.dk/files/om%20os/facebook.jpg" alt=" " width="72" height="20" /></a> </p></blockquote> </html> Tilmeld dig fansiden og bliv opdateret løbende.

Indholdet i teksten

www.democracy-handbook.org er et forsøg på at gøre et enormt omfattende emne let tilgængeligt for en bred skare af læsere. Derfor er kapitlerne gjort så korte og klare som muligt, men det betyder naturligvis, at der er detaljer og præciseringer, som går tabt. Du kan altså ikke bare læse www.democracy-handbook.org og tro, at nu ved du alt om demokrati eller demokratiets historie.

Men du kan forhåbentlig få et langt bedre overblik over, hvad demokrati er, hvordan det opstod, og hvordan du selv kan bidrage til at demokratisere det samfund, du lever i. Hvis der er emner, du gerne vil vide mere om, er der masser af information andre steder på nettet.

Hvorfor er siderne skrivebeskyttede?

Det virker måske udemokratisk, at du ikke kan gå ind og rette i de færdige sider. Sandt. På den anden side er netop demokrati, ytringsfrihed, kvinders rettigheder og alle de andre demokratiske principper kontroversielle mange steder i verden. Derfor har jeg valgt at låse siderne, når indholdet er færdigt, så democracy-handbook.org ikke bliver fyldt med misinformation.

Hvis du mener, at der står noget forkert, som skal rettes, så gå ind under discussion og skriv dine rettelsesforslag, eller send en mail til contact @ democracy-handbook . org, så bliver eventuelle fejl tjekket og rettet.

Logoet

DemocracyLogo.png

www.democracy-handbook.org's logo er det kinesiske tegn for demokrati: MIN ZHU. MIN betyder "folk" eller "mennesker", ZHU betyder "herre", "at bestemme" og "at være ansvarlig".

Demokratihåndbog - democracy-handbook.org som bog

I Danmark udkom teksten i bogform 17. marts 2010. Demokratihåndbogen koster 150,- kroner og kan købes hos boghandlerne eller her http://andersenske.dk/boeger

Hvem står bag www.democracy-handbook.org?

Error creating thumbnail: File missing
Lene Andersen

Democracy-handbook.org er udviklet og skrevet af undertegnede, forfatter, filosof og forlægger, Lene Andersen. Jeg modtog den danske forfatter Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet i 2007 for mine filosofiske bøger Baade-Og.

Jeg er hverken historiker eller politolog, men økonom. Det er der muligvis nogle historikere og politologer, der vil mene, at democracy-handbook.org bærer præg af. Jeg modtager derfor gerne konstruktive forslag til forbedringer.

Når jeg har valgt at skabe democracy-handbook.org, er det fordi, jeg selv bor i et demokrati og ved, at jeg aldrig selv ville kunne overleve ret længe uden de friheder og den tryghed, som det giver mig. Jeg ønsker derfor mine medmennesker på resten af kloden lige så fantastiske muligheder, som jeg selv har. Derfor vil jeg gerne bidrage med at sprede viden om demokratiet, så folk får lettere ved at komme i gang. - Og så er der jo nok også en enkelt af mine landsmænd eller to, der ikke ville tage skade af at læse med.

Alle kapitler i democracy-handbook.org, som er låst og har logoet oppe i højre hjørne, er fakta-tjekket af en håndfuld eksperter. Blandt disse er:

  • Ove Kaj Pedersen, Professor, cand.scient.pol., Copenhagen Business School, International Center for Business and Politics
  • Jacob Erle, Leder af IAED - International Academy for Education and Democracy http://www.iaed.info
  • Bent Raymond Jørgensen, Mag.art. i historie

Projektet har desuden fået stor hjælp af Benny Lautrup.

Arbejdet med at lægge teksten på hjemmesiden er støttet med et arbejdslegat fra Autorkontoen.

Teksten på engelsk

David Young http://instantenglish.dk/

Teksten på fransk

Oversætter af forsiden og denne side er Redaktør på den franske oversættelse

Teksten på tysk

Oversætter af forsiden og denne side er Redaktør på den tyske oversættelse

Ansvar

Undertegnede har det redaktionelle ansvar for alle sider, som er låst og har democracy-handbook.org's logo i øverste, højre hjørne. Alle andre sider er åbne for brugernes oversættelser og kommentarer, og for indholdet af disse tages intet ansvar. Det er her op til brugerne at holde deres bidrag inden for lovens rammer, og at holde en god tone, der bidrager til en konstruktiv, demokratisk debat.

God fornøjelse

Med venlig hilsen

Lene Andersen

contact @ democracy-handbook.org


Forside Main Page - alle sprog