An toàn và tự do

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Tự do không nhất thiết đồng nghĩa với hạnh phúc, nhưng tự do chắc chắn là điều kiện tiên quyết cho một cuộc sống hạnh phúc. An toàn cũng thế. An toàn và tự do cho tất cả là thành quả của dân chủ. Tự do và dân chủ cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng dân chủ.

Trong thực tế ta thường gặp một tình thế lưỡng lập như: gà mái và trứng gà, vật nào ra trước? Sự thật là tự do, sự an toàn và dân chủ phải hổ trợ, tương tác lẫn nhau, và đó là một tiến trình lâu dài. Chúng ta không thể sống, nói đúng hơn là đã từng thấy trong một xã hội có tự do tuyệt đối. Bởi với sự có tự do tuyệt đối chúng ta sẽ mau chóng cướp đi của nhau sự an toàn và như thế là mất đi phần lớn của sự tự do vốn có. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn có được an toàn tuyệt đối trong cuộc sống. Không thể nào có trường hợp đó, và dù nếu có cũng không thể nào lại có nhiều tự do. Do đó để có một cuộc sống phong phú và đầy ý nghĩa, trong cuộc sống phải có cả an toàn lẫn tự do.

Tự do của một người chỉ nên đạt được tới mức không xâm phạm đến tự do của kẻ khác. Trong một xã hội dân chủ chúng ta luôn ở trong một trạng thái mà tự do của cá nhân và của cộng đồng phải ở thế quân bình. Khi hoàn cảnh thay đổi, thì luật lệ và quy tắc trong việc hành xử với nhau cũng phải thay đổi để thích ứng. Không nên có một quy định vĩnh viễn nào dành cho ai có quyền tự do làm gì và khi nào, mà phải luôn có điều chỉnh. Đối với sự an toàn thì cũng tương tự như thế, cũng không thể khác biệt so với sự tự do.

Một điều kiện tiên quyết để xây dựng và bảo vệ dân chủ là chúng ta phải chấp nhận tình thế lưỡng lập này, và chúng ta phải luôn tự nhủ như thế khi chúng ta thảo luận cụ thể về những vấn đề chính trị.

Điều nên làm là phải luôn ghi nhớ rằng nhu cầu đòi tự do và an toàn của mỗi người đều khác nhau, và tốt nhất chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng các nhu cầu khác biệt đó.


Chương kế: Tự do với trách nhiệm