Buddhismen og demokratiet

From democracy-handbook.org
(Redirected from Buddhism and Democracy/da)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Der er omkring 380 millioner buddhister i verden, hvoraf de fleste lever i Asien.

Buddhismen handler ligesom konfucianismen og andre asiatiske livsfilosofier i høj grad om selvdisciplin og rummer ligesom andre religioner risikoen for at blive totalitær. Men for de fleste er den en individuel rejse ind i sindet.

Buddhismens største forhindring i forhold til demokratiet er formentlig dens insisteren på at gøre sig fri af den fysiske verden. Der er forskel på frihed i verden og frihed fra verden. Det sidstnævnte risikerer at lede til apati i forhold til at ændre på samfundets indretning. Det samme er hinduismens problem. Men ligesom med hinduismen er der ikke noget i buddhismen, som direkte forhindrer demokratiet. Asiens samfund - og især en filosofi som konfucianismen - har stærke traditioner for orden, centralmagt og disciplin, men de rummer ikke en Gud, som føler sin magt truet, dersom menneskene bestemmer selv.


Næste kapitel: Katolicismen og demokratiet