Các trường Đại học và Khoa học

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Căn bản tuyệt đối của nền dân chủ là tư tưởng tự do và tự do ngôn luận. Trong nền dân chủ phát triển các điều này được nâng lên và thông qua tự do ngôn luận không những chỉ từ nền báo chí tự do, mà một phần lớn từ những người làm báo được đào tạo trong các trường đại học. Điều này đòi hỏi bốn điều: các trường đại học có quyền tự do nghiên cứu, có đủ phương tiện làm việc cho các nhà khoa học mà không lo sợ cho sự nghiệp của họ nếu họ nói những điều chính quyền không muốn và các vấn đề, các cuộc tranh luận, nghiên cứu không bị từ chối trên cơ sở tôn giáo hoặc chính trị.

Khoa học là gì?

Khoa học là một phương pháp làm việc cụ thể, dựa trên những giả thuyết và về những gì được gọi là "phản biện". Để phản biện một giả thuyết cần phải chứng minh rằng giả thuyết này là sai. Tất cả khoa học được xây dựng trên những giả thuyết theo cách thức có thể phản biện. Ví dụ giả thuyết: "Tất cả các thiên nga đều trắng" giả thuyết đó được xây dựng để nó có thể được làm sai lệch (phản biện): Nếu bạn tìm thấy chỉ một con thiên nga mà có màu khác với màu trắng, thi giả thuyết là sai. Chúng ta đã tìm thấy rất nhiều thiên nga, có màu đen, do đó, giả thuyết này là sai. Trong khoa học, con người luôn đưa ra những giả thuyết mà có thể tìm phản biện. Sau đó, bạn sẽ làm tất cả mọi thứ để lý giải rằng giả thuyết này là sai. Nếu bạn sau khi nghiên cứu thấy rằng ta không thể chứng minh được giả thuyết là sai, thì đây được coi là giả thuyết khoa học đúng sự thật.

Sự khác biệt giữa khoa học và tôn giáo

Trong một khoa học người ta luôn luôn tìm cách để có thể chứng minh rằng mình là sai. Trong khi đó nơi tôn giáo và các lãnh vực khác người ta luôn tìm kiếm những thứ để có thể chứng minh rằng mình là đúng. Các phương pháp khoa học như vậy thường là đối nghịch với tôn giáo.

Khoa học trong các trường đại học

Nghiên cứu khoa học có đặc trưng ở chỗ nó là được xem xét lại kỹ càng giữa các chuyên gia. Điều này có nghĩa rằng kết quả nghiên cứu được đánh giá bởi các nhà nghiên cứu khác. Khi các nhà khoa học đã hoàn thành nghiên cứu của họ, họ viết một bài báo về những phát hiện của họ. Các bài viết được gửi đến một tạp chí khoa học, nơi mà các nhà nghiên cứu và giáo sư trong cùng lãnh vực nghiên cứu, nhưng ở các trường đại học khác, đọc bài viết và đánh giá đó là một công trình nghiên cứu kỹ lưỡng, và nghiên cứu này đủ mới mẻ để có thể công bố . Chỉ khi kết quả nghiên cứu được công bố tại một trong những tạp chí khoa học, nghiên cứu và kết quả của nó mới chính thức được công nhận là nghiên cứu khoa học. Các tạp chí khoa học trong các lĩnh vực bao gồm Nature, Science, Physical Review, Politica và American Political Science Review. Các nghiên cứu khoa học như vậy, dựa trên một mạng lưới cộng tác và các quy trình liên quan đến các nhà nghiên cứu và giáo sư tại trường đại học trên toàn thế giới. Các trường đại học cần được tự do trong nghiên cứu khoa học. Nếu kết qủa nghiên cứu của trường đại học được kiểm soát bởi các lãnh vực khác hơn khoa học, ví dụ sự dính dáng của chính trị, thì nó sẽ không còn gía trị trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Các nhà khoa học vì vậy khó khăn hơn để có kết quả của họ được công bố và được công nhận là nghiên cứu khoa học. Các nghiên cứu quốc tế thực sự chỉ bao gồm các nhà khoa học từ các nước có nền dân chủ. Các trường đại học vì vậy cần được tự do, điều này có nghiã là không đưa chính trị hay tôn giáo vào những gì các nhà nghiên cứu lựa chọn để tìm tòi, hoặc những gì kết quả nghiên cứu dẫn đến.

Các trường Đại học và dân chủ

Môi trường đại học cũng như dân chủ có một truyền thống lâu đời đằng sau nó. Quá trình lâu dài này bắt đầu phát triển với người Hy Lạp cổ đại. Các quá trình lâu dài đã tạo ra phương pháp nghiên cứu khoa học, các tạp chí và các cơ quan mà nghiên cứu phụ thuộc vào. Một cộng đồng nghiên cứu đàng hoàng do đó không thể xảy ra trong một thời gian hạn hẹp .

Các trường đại học và nền dân chủ theo đó có tính bảo đảm hỗ tương. Mục tiêu của các trường đại học là phổ biến các nghiên cứu của họ để mọi người có thể hiểu những gì đã được nghiên cứu. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng với các viện nghiên cứu.

Ở Mỹ và Anh, nói chung người ta ít lo sợ khi phổ biến kết quả nghiên cứu hơn so với phần còn lại của châu Âu. Vì vậy trong thế giới Anglosaxon có một truyền thống phát triển tốt của báo chí khoa học

Một ví dụ khác của tương tác giữa các trường đại học và dân chủ là cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài toàn trị và thường bắt đầu trong số các sinh viên đại học. Có lẽ hai lý do: Một là sinh viên là những người trẻ, những người chưa bắt đầu một gia đình và do đó chẳng có gì nhiều để mất mác hoặc sợ hãi, và bởi vì họ chiến đấu nhiều hơn cho tương lai . Lý do thứ hai, điểm chính yếu để có được trường đại học, là mọi người phải suy nghĩ. Và bạn không thể vừa khuyến khích mọi người suy nghĩ trong khi nhấn mạnh rằng họ chỉ được suy nghĩ theo một cách nào đó. Nếu một chế độ toàn trị muốn những lợi ích mà các trường đại học có thể tạo ra, các nhà khoa học và kỹ thuật viên tài năng có thể giải quyết các loại vấn đề kiểu này, nhưng rồi chế đô cũng phải chịu đón nhận những điều mà sinh viên đã bắt đầu tự suy nghĩ và chỉ trích chế độ.Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Người dân và văn hóa