Democracy Handbook Association

From democracy-handbook.org
Revision as of 21:05, 11 March 2010 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Velkommen til støtteforeningen for democracy-handbook.org

Meld dig ind i Democracy Handbook Association, det koster kr. 100,- pr. år, og så støtter du arbejdet med websitet samt muligheden for at udgive teksten i bogform.

Du kan også bare støtte med et beløb uden at melde dig ind.

<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="7213162"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_cart_SM.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form>


Foreningen blev stiftet den 16. marts og har følgende bestyrelse:

Formand Flemming Jensen

Næstformand Omar Marzouk

Kasserer Finn Ellegaard

Sekretær Andreas Birkbak

Bestyrelsesmedlemmer Jakob Erle, Jaleh Tavakoli og Lone Kühlmann