Democracy Handbook Association

From democracy-handbook.org
Revision as of 05:30, 14 March 2010 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Velkommen til Democracy Handbook Association, støtteforeningen for democracy-handbook.org.

Meldemskab koster kr. 150,- pr. år (20 Euro), og så støtter du arbejdet med websitet samt vores mulighed for at udgive teksten i bogform. Klik på knappen og udfyld formularen.

<html> <form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="7213162"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_cart_SM.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </html>

Du kan også støtte med et engangsbeløb uden at melde dig ind.

<html> <form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="7213162"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_cart_SM.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </html>


Bestyrelse

Foreningen blev stiftet den 11. marts. Her kan du se bestyrelsen og deres begrundelser for at være med:

Formand Flemming Jensen, skuespiller, dramatiker og modtager af Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet 2006

Næstformand Omar Marzouk, stand-up komiker og modtager af Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet 2008

Kasserer Finn Ellegaard, daglig leder af Oplysningsforbundet Demokrati i Europa Der er for få som tager demokratiet alvorligt. Derfor var jeg ikke i tvivl, da Lene spurgte, om jeg ville være med i dette utrolig flotte projekt. Det er ikke kun ude i verden, der er behov for det, men også i Danmark er der behov for, at vi tager ved lære af vores demokratiske arv.

Sekretær Andreas Birkbak, sociologistuderende med fokus på sociale netværk på nettet Det er vigtigt, at vi tør formulere positivt, hvad vi kæmper for. Democracy-handbook.org er et rigtigt stærkt bud, der beskriver demokratiets mange tandhjul og møtrikker i et sprog, de fleste forstår.

Bestyrelsesmedlemmer

Jakob Erle, leder af International Academy for Education and Democracy

Jaleh Tavakoli, talskvinde for Frit Iran Det er fordi, demokratiet skal formidles, debatteres og tages stilling til. Demokrati er absolut en nødvendighed for at overholde de universelle menneskerettigheder.

Lone Kühlmann