Democracy Handbook Association

From democracy-handbook.org
Revision as of 13:07, 17 March 2010 by Lautrup (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookAssociation.png

Velkommen til Democracy Handbook Association, støtteforeningen for democracy-handbook.org.


Demokrati er ikke et grundvilkår. Der må arbejdes med det og for det. Og selv når et samfund på et tidspunkt synes, at det kan tillade sig at kalde sig demokratisk, kan man ikke læne sig lettet tilbage og sige: ”Pyha – det var så dét!”

Demokratiet er aldrig i hus. Det smuldrer umærkeligt ud mellem fingrene på os, hvis vi ikke fastholder opmærksomheden på det. Samtidig med at der rundt omkring i verden kæmpes for at erhverve netop dét, som vi andre efterhånden er begyndt at betragte med en både naturlig og farlig selvfølgelighed.

Tanken bag foreningen og håndbogen er global – anderledes kan det ikke være i dag. Ringene i vandet starter så med, at vi er en lille gruppe, der efter evne gi’r en hånd med. Forhåbentlig vil mange flere være med.

Med venlig hilsen Flemming Jensen, formand


Dansk

Formål

Foreningens formål er:

  • At støtte arbejdet med democracy-handbook.org
    • Formålet med democracy-handbook.org er at tilvejebringe letlæst information om demokrati.
  • Foreningens formål er desuden at arbejde for at få alle oversættelser udgivet som billigbøger, og at bøgerne skal udgives nonprofit, dog således at de tjener sig selv hjem, og at Democracy Handbook Association ikke har nogen økonomisk risiko.
  • Et eventuelt overskud ved udgivelse af bøger skal anvendes til demokratifremmende aktiviteter efter generalforsamlingens valg

Støt projektet

Meldemskab koster kr. 150,- pr. år (20 Euro), og så støtter du arbejdet med websitet samt vores mulighed for at udgive teksten i bogform. Klik på knappen og udfyld formularen:

<html> <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="UEGU3SW2D4GRS"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </html>


Du kan også støtte med et engangsbeløb uden at melde dig ind:

<html> <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="NL4AS8CN63GGY"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </html>Bestyrelse

Foreningen blev stiftet den 11. marts. Her kan du se bestyrelsens medlemmer og deres personlige begrundelse for at være med:

Formand Flemming Jensen, skuespiller, dramatiker og modtager af Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet 2006

Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen, fordi sagen er af vigtighed. Og så selvfølgelig, fordi Lene Andersen sagde, at jeg skulle.


Næstformand Omar Marzouk, stand-up komiker og modtager af Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet 2008


Kasserer Finn Ellegaard, daglig leder af Oplysningsforbundet Demokrati i Europa

Der er for få som tager demokratiet alvorligt. Derfor var jeg ikke i tvivl, da Lene spurgte, om jeg ville være med i dette utrolig flotte projekt. Det er ikke kun ude i verden, der er behov for det, men også i Danmark er der behov for, at vi tager ved lære af vores demokratiske arv.


Sekretær Andreas Birkbak, sociologistuderende med fokus på sociale netværk på nettet

Det er vigtigt, at vi tør formulere positivt, hvad vi kæmper for. Democracy-handbook.org er et rigtigt stærkt bud, der beskriver demokratiets mange tandhjul og møtrikker i et sprog, de fleste forstår.


Bestyrelsesmedlemmer


Jakob Erle, leder af International Academy for Education and Democracy


Jaleh Tavakoli, talskvinde for Frit Iran

Demokratiet skal formidles, debatteres og tages stilling til. Demokrati er absolut en nødvendighed for at overholde de universelle menneskerettigheder.


Lone Kühlmann, journalist og forfatter


Vedtægter

Foreningens vedtægter som pdf-fil

English

English text comming up soon...