Democracy Handbook Association

From democracy-handbook.org
Revision as of 06:27, 5 May 2011 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookAssociation.png

Velkommen til Democracy Handbook Association, støtteforeningen for democracy-handbook.org.


Demokrati er ikke et grundvilkår. Der må arbejdes med det og for det. Og selv når et samfund på et tidspunkt synes, at det kan tillade sig at kalde sig demokratisk, kan man ikke læne sig lettet tilbage og sige: ”Pyha – det var så dét!”

Demokratiet er aldrig i hus. Det smuldrer umærkeligt ud mellem fingrene på os, hvis vi ikke fastholder opmærksomheden på det. Samtidig med at der rundt omkring i verden kæmpes for at erhverve netop dét, som vi andre efterhånden er begyndt at betragte med en både naturlig og farlig selvfølgelighed.

Tanken bag foreningen og håndbogen er global – anderledes kan det ikke være i dag. Ringene i vandet starter så med, at vi er en lille gruppe, der efter evne gi’r en hånd med. Forhåbentlig vil mange flere være med.

Med venlig hilsen Flemming Jensen, formand

Dansk

Formål

Foreningens formål er:

  • At støtte arbejdet med democracy-handbook.org
    • Formålet med democracy-handbook.org er at tilvejebringe letlæst information om demokrati.
  • Foreningens formål er desuden at arbejde for at få alle oversættelser udgivet som billigbøger, og at bøgerne skal udgives nonprofit, dog således at de tjener sig selv hjem, og at Democracy Handbook Association ikke har nogen økonomisk risiko.
  • Et eventuelt overskud ved udgivelse af bøger skal anvendes til demokratifremmende aktiviteter efter generalforsamlingens valg

Støt projektet

Medlemskab koster kr. 150,- pr. år (20 Euro), og så støtter du arbejdet med websitet samt vores mulighed for at udgive teksten i bogform. Klik på knappen og udfyld formularen:

<html> <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="UEGU3SW2D4GRS"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </html>


Du kan også støtte med et engangsbeløb uden at melde dig ind:

<html> <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"> <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="NL4AS8CN63GGY"> <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/da_DK/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"> </form> </html>Bestyrelse

Foreningen blev stiftet den 11. marts 2010. Her kan du se bestyrelsens medlemmer og deres personlige begrundelse for at være med:

Formand Flemming Jensen, skuespiller, dramatiker og modtager af Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet 2006

Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen, fordi sagen er af vigtighed. Og så selvfølgelig, fordi Lene Andersen sagde, at jeg skulle.


Andreas Birkbak, sociologistuderende med fokus på sociale netværk på nettet

Det er vigtigt, at vi tør formulere positivt, hvad vi kæmper for. Democracy-handbook.org er et rigtigt stærkt bud, der beskriver demokratiets mange tandhjul og møtrikker i et sprog, de fleste forstår.


Kasserer Finn Ellegaard, daglig leder af Oplysningsforbundet Demokrati i Europa

Der er for få som tager demokratiet alvorligt. Derfor var jeg ikke i tvivl, da Lene spurgte, om jeg ville være med i dette utrolig flotte projekt. Det er ikke kun ude i verden, der er behov for det, men også i Danmark er der behov for, at vi tager ved lære af vores demokratiske arv.


Sekretær Lene Andersen,

Forfatter til hele projektet.


Bestyrelsesmedlemmer

Lone Kühlmann, journalist og forfatter

- vi afventer ekstraordinær generalforsamling snarest, hvor vi indvælger flere bestyrelsesmedlemmer.


Vedtægter

Foreningens vedtægter som pdf-fil

English

The objectives

The objectives of the Democracy Handbook Association are:

  • To support and facilitate the work of democracy-handbook.org
    • The purpose of democracy-handbook.org is to provide easy to read information about democracy.
  • Furthermore, it is the aim of the association to have all translations published as paperback books on a non-profit basis in such a manner that the association does not incur economic risk.
  • Any profit from the books will be used for democracy-supporting activities chosen by the general assembly.

Support the project

Membership is 20 Euro per year. As a member you support our work with the website and the publication of the translations as books. Click this button to join:


You are also most welcome to support with a donation:


Board of associates

Democracy Handbook Association was established on March 11th 2010. Here are the members of the board and their individual motivations:

President Fleming Jensen, actor and author, laureate of Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet 2006 / The Ebbe Kløvedal-Reich Democracy Baton 2006.


Vice President Andreas Birkbak, student of sociology.

It is crucial that we dare positively state what we believe in. Democracy-handbook.org is a great way to do so, as it describes the nuts and bolts of democracy in a language anybody can understand.


Finn Ellegaard, daily administrator of Democracy in Europe Education Association

Not enough people take democracy seriously. So I did not hesitate when Lene Andersen asked me to join this incredible project. It isn’t just “everybody else” who needs a project like this, in Denmark too, people need to study our democratic heritage.


Lene Andersen, author of Democracy Handbook


Lone Kühlman, journalist and writer.

Statutes

We are working on a translation of the statutes of Democracy Handbook Association.