Familieplanlægning og kvinders rettigheder

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Måske handler demokratiets chancer og global sameksistens om noget så simpelt som, hvor mange mennesker der skal overleve og leve af de begrænsede ressourcer, som verden har. Kigger man på kloden og ser, hvor der er adgang til prævention og abort, og hvor der er fred og godt naboskab, så er det påfaldende, i hvor høj grad de to områder overlapper hinanden. I øjeblikket er det typisk religiøse forestillinger, der forhindrer familieplanlægning. Religionerne spiller altså en dobbelt rolle i alverdens konflikter, fordi de ikke er med til at bremse befolkningseksplosionen.

Prævention og retten til abort giver kvinder mulighed for selv at bestemme over deres liv og deltage i samfundet på deres egne vilkår. Samtidig viser alle studier, at når man uddanner og styrker kvinderne i et samfund, så kommer det hele samfundet til gode.

Mænd og kvinder tænker og samarbejder forskelligt. Når kvinderne får mulighed for at deltage i politik, ændrer det den politiske debat, og det skaber udvikling, der kommer begge køn til gode. Både voksne og børn.


Næste kapitel: Fremtiden