Tính lành mạnh và cổ hủ trong các nền dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Chỉ kêu gọi mọi người hành xử lương thiện dĩ nhiên là chưa đủ để củng cố nền dân chủ về dài lâu. Ở phần mở đầu trong bộ luật xưa nhất của Đan mạch đã được viết: ”Dùng luật để xây dựng quốc gia, nhưng nếu mọi người hài lòng với cái mình có và để kẻ khác hưởng được quyền bình đẳng, thì thật sẽ chẳng còn cần tới luật”.

Chúng ta cần phải bằng cách ban hành pháp luật, giáo dục, tranh luận và trong trường hợp bất đắc dĩ bằng quyền lực để củng cố xã hội dân chủ và bảo vệ lẫn nhau. Một nền dân chủ lành mạnh là xây dựng trên hàng loạt những cơ sở nghiên cứu biên soạn đường lối, luật lệ và nguyên tắc, mà ta phải luôn lưu tâm và hổ trợ. Một nền dân chủ không lành mạnh là dựa trên thể chế đa số độc tài, một đa số "bất cận nhân tình", nơi mà chẳng ai nghe ai, nơi mà đáng ra sự phong phú đa dạng về hình thái sẽ tạo nên sự lành mạnh cho nền dân chủ lại bị thoái hóa chỉ còn những tranh luận chỉ nhằm tranh giành lá phiếu, chỉ có tính cách pha trộn hỗn tạp nhưng hời hợt vô nghĩa.

Do đó, để củng cố và gầy dựng một nền dân chủ lành mạnh thì chính chúng ta phải tích cực góp phần.

Trong những chế độ dân chủ hiện thời vẫn còn nhiều việc mà đòi hỏi chính ta và mọi người phải tự mình bắt tay vào làm, phải tuân thủ pháp luật, phải ủng hộ xã hội và chính quyền pháp lý, ngoài ra, chúng ta còn phải tích cực họat động chính trị hoặc tham gia tranh luận để đề xuất ra những cải cách muốn có.

Ở những nơi không có dân chủ thì trận chiến cũng khác biệt, nhưng nguyên tắc thì vẫn thế: Thiếu sự hiểu biết và trách nhiệm tương tác thì không thể xây dựng được một nền dân chủ lành mạnh.


Chương kế: Tư tưởng chính trị