Hội đoàn

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Hiệp hội cổ đông là một hiệp hội quần chúng của những người đóng góp cổ phần để làm kinh tế. Hiệp hội được lập nên và điều hành một cách dân chủ bởi các thành viên của nó. Có rất nhiều hiệp hội cổ đông ở mọi lãnh vực. Thí dụ như trong lãnh vực chế biến bơ sửa, nông nghiệp, nhà máy, chung cư đều được vận tác bởi các hiệp hội này.

Phương thức đóng góp cổ phần ban đầu được phát hiện ở Anh nhưng đặc biệt sau khi du nhập vào Đan mạch nó đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến nhằm xuất cảng nông sản từ thế kỷ 19. Thực tế mà nói thì Đan mạch đã không thể trở thành một quốc gia phú cường như hôm nay nếu không nhờ vào phong trào hợp tác cổ phần năm xưa. Rất nhiều công ty cổ phần đã từng góp phần tạo dựng một nền kinh tế vững mạnh và một truyền thống dân chủ.

Các hiệp hội cổ đông ngày nay có thể tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, mà điển hình nhất là hiệp hội của các nông dân kết hợp lại với nhau dưới hình thức hợp tác xã. Để hình thành một hiệp hội cổ đông, người ta cần đầu tư để chung mua những thiết bị, máy móc mắc tiền. Những thiết bị mà những người nông dân riêng lẻ không thể nào mua nổi. Qua hợp tác xã họ thường cũng có thể đàm phán để đạt được một giá bán tốt hơn khi bán ra nông sản của mình hơn là từng cá thể. Đối với thương nhân thì họ cũng thuận tiện hơn khi chỉ cần giao thương với hiệp hội nông dân thay vì phải thu mua, điều đình với hàng trăm, tràn nông dân cá thể.

Hiệp hội cổ đông có rất nhiều ưu thế kinh tế khác nhưng chủ yếu là họ có một cơ cấu với những chức năng mang tính dân chủ cao. Nói đơn giản là người ta có thể học hỏi thực thi dân chủ ở các hiệp hội cổ đông. Điển hình cho một hiệp hội cổ đông là mọi thành viên đều có quyền lên tiếng. Sức ảnh hưởng của một cá thể không phụ thuộc vào giàu hay nghèo. Bất kể bạn có 1 hay 100 con bò cung cấp sữa cho một nhà máy chế biến bơ sữa, thì bạn cũng vẫn có cùng quyền để được lên tiếng, được quyền đầu phiếu và quyền lợi được bầu vào ban quản trị hiệp hội.

Làm thế nào để thành lập một hiệp hội cổ đông

Bất cứ ai cũng có thể thành lập một hiệp hội cổ đông. Chỉ cần bạn có một kế hoạch chung và tìm được những người cộng tác cùng chí hướng để cùng thực hiện. Người ta cũng ra quyết định chung về mục đích của hiệp hội, sử dụng nguồn vốn để làm gì và làm thế nào để chia lợi nhuận nếu có. Mục đích thí dụ có thể là vận hành một nhà máy chế biến bơ sữa, chung mua thiết bị, xây dựng trường học hay mở một cửa tiệm buôn bán. Tất cả các điều đó phải được viết vào bản điều lệ của hiệp hội. Ở đấy còn phải viết làm cách nào để bầu ban quản trị và quyền hạn của nó. Ngoài ra còn phải có qui lệ về hội phí các thành viên phải đóng góp để trở thành hội viên và ngược lại khi nào thì người ta có thể bị trục xuất ra khỏi hội. Bình thường thì cuối cùng người ta còn phải viết khi nào thì hội có thể bị giải tán.

Trên internet bạn có thể tìm được cố vấn và những hướng dẫn, cách thức thế nào bạn có thể thành lập hiệp hội, cách thức điền đơn rõ ràng, có một điều lệ vững vàng. Tốt nhất là bạn nên tìm một luật sư kiểm soát nội qui trước khi đem ra biểu quyết.

Trong một xã hội phi dân chủ thì các hiệp hội cổ đông chính thức là một tổ chức tốt và ít nguy hiểm nhất để bạn có thể khởi động thực hiện một tiến trình dân chủ.


Chương kế tiếp: Trường tiểu & trung học