Ấn Độ giáo và dân chủ

From democracy-handbook.org
(Redirected from Hinduism and Democracy/vi)
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Có khoảng 1 tỷ người theo Ấn độ giáo trên toàn cầu, nhưng phần lớn đều ở Ấn độ.

Hệ thống đẳng cấp

Dân chủ xây dựng trên từng cá thể, tự do của cá thể và những đòi hỏi được bình đẳng và được công nhận. Chính đây là đã có vấn đề với hệ thống phân chia đẳng cấp của Ấn độ giáo. Ba đẳng cấp chính trong Ấn độ giáo là giáo sĩ, chiến sĩ và nông dân, còn lại là những người sống ngoài hệ thống, những kẻ tàng hình, hay nói đúng hơn là thành phần không đẳng cấp, thực tế chỉ là nô bộc cho kẻ khác.

Hệ thống đẳng cấp phân định con người bất công ngay từ lúc lọt lòng cho đến hết cuộc đời còn lại, và chẳng có một cách nào có thể làm thay đổi đẳng cấp ấy. Ngoài sự phải chịu đựng để sống với lá thăm của mình thì chỉ còn cầu mong và trông đợi kiếp sau sẽ khá hơn. Ngoài ra họ còn tin là do kiếp trước họ đã làm điều không phải nên kiếp này mới bị trừng phạt, phải sống ở đẳng cấp này. Ấn độ giáo và dân chủ qua đó quả là có nhiều sự bất đồng với nhau.

Vì thế rất là lý thú khi nghe một nước như Ấn độ với truyền thống Ấn độ giáo lâu đời đã chính thức nghiêm cấm hệ thống phân chia đẳng cấp này. Cấm chế có lẽ không được tôn trọng bởi đa số dân chúng và hàng triệu người vẫn còn tiếp tục sống "tàng hình". Nhưng tiến trình vẫn đang diễn tiến và tác động tới cả 1 tỷ người, cũng như vấn đề này cần phải mất một thời gian đáng kể để dứt khoát với một truyền thống đã hơn 3000 năm.

Tin vào định mệnh

Ngoài hệ thống đẳng cấp ra, Ấn độ giáo còn gần như mê tín vào định mệnh nữa. Tin vào định mệnh sẽ cản trở những sáng kiến nhằm thay đổi đời sống. Cũng vì thế mà người ta có thể thay đổi xã hội nhưng lại không khuyến khích cá thể.

Trách nhiệm và tự do cá nhân

Trái lại với vô số thử thách đáng kể trên, Ấn độ giáo thực ra cũng không có gì đối kháng trực tiếp với nền dân chủ, quyền quyết định và trách nhiệm cá nhân. Ngược lại đối với đẳng cấp chiến sĩ, những người hưởng được nhiều nhất sự ngưỡng mộ nhờ sự dấn thân và phát huy tinh thần trong việc chiến đấu, bảo vệ xã hội.

Ấn độ giáo hiện nay vì nhiều lý do đã cần phải thích nghi với xã hội hiện đại, và trên thực tế chỉ còn hàng giáo sĩ, vẫn phần nào còn đóng được trọn vẹn vai trò đẳng cấp truyền thống của mình, và vấn đề hiện tại chỉ là ý chí và thời gian để Ấn độ giáo, dân chủ và tự do cá nhân cho mọi người sẽ thực sự không ngần ngại tay trong tay bước tới tương lai. Không phải chỉ vì Ấn độ đã dồn mọi nỗ lực vào giáo dục, thông tin và còn muốn góp phần tích cực vào xã hội toàn cầu.


Chương kế tiếp: Phật giáo và dân chủ