Infrastruktur og bevægelsesfrihed

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Disse to faktorer plejer sjældent at blive regnet med som demokratiets forudsætninger. Formentlig, fordi vi i Vesten tager dem så meget for givet, at vi slet ikke tænker over, at de findes.

Men til et fungerende samfund hører en infrastruktur, som gør det muligt, at personer og informationer kan bevæge sig frit. Det betyder i første omgang, at der ikke er toldbarrierer, byporte eller lignende, som gør, at man ikke kan rejse derhen, hvor man vil, og mødes med dem, man vil.

Men det betyder i lige så høj grad, at der er vejnet, telefonnet, offentlig transport og postvæsen samt radio- og tv-kanaler og internetadgang, der fungerer og er til at betale for alle. Samt at staten ikke censurerer medierne. I lande uden ordentlige kommunikationsforbindelser mellem indbyggerne har demokratiet ringe vilkår. Den dag deltagelse i demokratiet forudsætter internetadgang eller computerudstyr, som ikke alle har råd til, har demokratiet et nyt og alvorligt problem.


Næste kapitel: En offentlighed