Difference between revisions of "Lời mở đầu"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
(Created page with ' ---- {{Languages|Front Page}} Category:Tiếng việt')
 
 
(33 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{DemocracyLogo}}
 +
'''Chào mừng bạn đến democracy-handbook.org''' (Cẩm Nang Dân Chủ). Cẩm Nang Dân Chủ là một quyển cẩm nang miễn phí và đơn giản cho bất cứ ai quan tâm đến việc thiết lập, củng cố hoặc truyền bá dân chủ. Các chương đều ngắn, đơn giản và bao gồm toàn bộ cốt lõi. Ý tưởng của www.democracy-handbook.org là cung cấp thông tin miễn phí về dân chủ trên toàn thế giới. Và bạn có thể giúp dịch thuật để cùng nhau tạo ra một Cẩm Nang Dân Chủ với tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.
 +
 +
Democacy-handbook.org là sự kết hợp kiến thức của chuyên gia và người dân bình thường, và nó cũng là một kết hợp của một cuốn sách và trang mạng chung cho mọi người (wiki). Bạn có thể đọc các chương theo thứ tự, hoặc bạn có thể đọc ngay những chương mà bạn thích, và bạn cũng có thể giúp việc dịch thuật, bình luận lẫn tranh luận. Tất cả các trang có biểu tượng của democarcy-handbook.org góc phải phía trên là đã hoàn thành – có nghĩa là nó đã được phê duyệt, chấp nhận bởi các chuyên gia và không cần sữa chữa thêm nữa. Xin đọc thêm ở đây: [[Giới thiệu về  www.democracy-handbook.org]]
 +
 +
Cẩm Nang Dân Chủ  hướng đến cả những người dân đang sống trong các chế độ dân chủ lẫn những người dân chưa được hưởng một nền dân chủ. Vì vậy, nhiều chương có hai góc nhìn: Làm thế nào bạn có thể giúp duy trì nền dân chủ, nếu bạn đang sống ở nơi đó? Và làm thế nào bạn có thể mang lại nền dân chủ ở nơi chưa có dân chủ? Cẩm Nang Dân Chủ chia làm sáu phần:
 +
 +
* '''Giới thiệu về dân chủ''' là một sự phản ánh tóm tắt về các ý tưởng, các giá trị và khái niệm mà một nền dân chủ cần phải có.
 +
* '''Nền tảng của dân chủ''' mô tả các yếu tố cụ thể mà một nền dân chủ mạnh mẽ cần phải có. .
 +
*''' Dân chủ thủa ban đầu''' nói về văn hóa và lịch sử của các ý tưởng về dân chủ từ thời nguyên sơ cho đến thời các nền dân chủ Hy Lạp. thời Đế quốc La Mã và sự sụp đổ của nó cùng với lịch sử của Âu Châu trong các thế kỷ tiếp theo dưới trướng của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. 
 +
* '''Dân chủ hiện đại''' bao gồm việc phát triển dân chủ ở châu Âu và Mỹ từ thời Phục Hưng cho đến ngày nay. Các chương về lịch sử của dân chủ là dài hơn các chương khác của Cẩm Nang Dân Chủ . Việc xem xét lại lịch sử nhằm mục đích cho chúng ta thấy sự khó khăn như thế nào để tạo ra xã hội dân chủ.
 +
* '''Các mối đe dọa cho dân chủ''' đề cập đến những  điều có thể ngăn chặn nền dân chủ phát sinh và phát triển, từ bên trong lẫn bên ngoài.
 +
* '''Bạn và tương lai của nền dân chủ''' - làm thế nào bạn có thể giúp bảo vệ hoặc tạo ra nền dân chủ, nơi bạn sinh sống?
 +
 +
 +
== Giới thiệu về dân chủ  ==
 +
* [[Tại sao nền dân chủ lại tuyệt vời ?]]
 +
* [[Dân chủ là dân làm chủ]]
 +
* [[Tự do, bình đẳng và an toàn]]
 +
* [[Chủ nghĩa Nhân Bản và Cá Nhân]]
 +
* [[Điều gì không phải là dân chủ]]
 +
* [[14 định nghĩa về dân chủ]]
 +
 +
==Nền tảng của dân chủ==
 +
* [[Nền tảng của nền dân chủ]]
 +
* [[Nhà nước, tư nhân và xã hội dân sự]]
 +
* [[Một hiến pháp]]
 +
* [[Một  quốc hội dân lập]]
 +
* [[Một chính phủ với đa số phiếu ở Quốc Hội]]
 +
* [[Bỏ phiếu kín]]
 +
* [[Xã hội pháp trị]]
 +
* [[Tòa án độc lập & công bình]]
 +
* [[Công tố viện và cảnh sát]]
 +
* [[Mối tương quan giữa ba quyền lực độc lập của nhà nưóc]]
 +
* [[Tòa án hiến pháp, toà án hành pháp và Thanh Tra]]
 +
* [[Tự do báo chí]]
 +
* [[Tự do tranh luận]]
 +
* [[Tự do đi lại]]
 +
* [[Công cộng]]
 +
* [[Quản lý công khai]]
 +
* [[Chính trị địa phương và tham gia dân chủ]]
 +
* [[Chủ đề chính trị]]
 +
* [[Đảng phái chính trị và hệ tư tưởng]]
 +
* [[Sở hữu tư nhân]]
 +
* [[Tầng lớp lao động]]
 +
* [[Tầng lớp trung lưu]]
 +
* [[An ninh, Chủ quyền]]
 +
* [[Trường học và Giáo dục]]
 +
* [[Các trường Đại học và Khoa học]]
 +
* [[Người dân và văn hóa]]
 +
 +
==Dân chủ thủa ban sơ==
 +
* [[Sự xuất hiện của dân chủ ở  thời cổ]]
 +
* [[Thời kỳ săn nhặt - chủ quyền thần linh]]
 +
* [[Lưỡng Hà, Ai Cập và Tiểu Á xã hội pháp quyền]]
 +
* [[Do Thái giáo - chủ nghĩa cá nhân xuất hiện]]
 +
* [[Hy Lạp - nền dân chủ đầu tiên của nhân loại]]
 +
* [[Rome - sự chiến thắng chủ nghĩa thực dụng]]
 +
* [[Cơ Đốc giáo - giáo điều được đặt nặng]]
 +
* [[Các cuộc cải cách - niềm tin bị phân tán]]
 +
* [[Hồi giáo - những thăng trầm]]
 +
* [[Tóm tắt sự phát triển của nền dân chủ sơ khai]]
 +
 +
==Dân chủ hiện đại==
 +
* [[Về sự xuất hiện của nền dân chủ hiện đại]]
 +
* [[Chủ nghĩa nhân văn và Phục hưng]]
 +
* [[Thời kỳ Khai sáng]]
 +
* [[Cách mạng, nhân quyền và hiến pháp]]
 +
* [[Nền dân chủ đại diện]]
 +
* [[Dân chủ ở Châu Âu thập niên 1900]]
 +
* [[Sự Hình thành]]
 +
* [[Phụ nữ]]
 +
* [[Nghi ngờ về dân chủ - lời tạm biệt với cá nhân]]
 +
* [[Luật pháp quốc té và hợp tác quốc tế]]
 +
* [[Nhân quyền, phân biệt chủng tộc(Apartheid) và dân chủ đạo đức giả]]
 +
* [[Tóm tắt sự phát triển của nền dân chủ hiện đại]]
 +
 +
==Những mối đe dọa  cho nền dân chủ==
 +
* [[Về các mối đe dọa cho nền dân chủ]]
 +
* [[Tư tưởng toàn trị]]
 +
* [[Tôn giáo toàn trị ]]
 +
* [[Bạo lực chính trị và khủng bố]]
 +
* [[Băng nhóm bạo lực, Mafia và các dân quân riêng tư ]]
 +
* [[Tham nhũng]]
 +
* [[Phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa quốc gia độc tài toàn trị]]
 +
* [[Chủ nghĩa tư bản toàn trị, nền kinh tế thị trường không khiểm soát]]
 +
* [[Doanh nghiệp và toàn cầu hóa]]
 +
* [[Buôn bán và tệ buôn người]]
 +
* [[Nền kinh tế toàn trị]]
 +
* [[Liên hợp]]
 +
* [[Công nghệ không có đạo đức]]
 +
* [[Bánh mì và gánh xiếc]]
 +
* [[Truyền thông hời hợt]]
 +
* [[Sự nghèo nàn trí tuệ I – Các Đại học và Chính trị]]
 +
* [[Sự nghèo nàn trí tuệ II - Triết lý]]
 +
* [[Sự nghèo nàn trí tuệ III - Đổi mới ]]
 +
* [[Sự nghèo nàn trí tuệ IV - Sự tỉnh mộng]]
 +
* [[Các lý thuyết Conspiracy]]
 +
* [[Phá hoại của chung]]
 +
* [[Thực tế khác nhau]]
 +
* [[Việc thiếu giáo dục đào tạo]]
 +
* [[Quan liêu, cửa quyền]]
 +
* [[Ảnh hưởng của các thẩm phán và các nhà kinh tế trong hệ thống chính trị ]]
 +
* [[Khủng bố và sợ hãi khủng bố]]
 +
* [[Kiểm duyệt]]
 +
* [[Nghịch cảnh nghiêm trọng ]]
 +
* [[Chế độ quân chủ, các nhóm tự trị và xã hội song hành khác]]
 +
* [[Sự lười biếng]]
 +
* [[Tóm tắt các mối đe dọa đến nền dân chủ]]
 +
 +
==Bạn và tương lai của nền dân chủ==
 +
* [[Làm gì để bảo toàn dân chủ]]
 +
* [[An toàn và tự do]]
 +
* [[Tự do với trách nhiệm]]
 +
* [[Sẵn sàng lắng nghe]]
 +
* [[Tính lành mạnh và cổ hủ trong các nền dân chủ]]
 +
* [[Tư tưởng chính trị]]
 +
* [[Các phương tiện truyền thông]]
 +
* [[Doanh nghiệp]]
 +
* [[Hiệp hội cổ đông]]
 +
* [[Trường phổ thông]]
 +
* [[Thông tin đại chúng]]
 +
* [[Hợp tác quốc tế]]
 +
* [[Tự do nha phiến]]
 +
* [[Quảng bá dân chủ]]
 +
* [[Ưu điểm của các nền văn minh]]
 +
* [[Tôn giáo và dân chủ]]
 +
* [[Do Thái giáo và dân chủ]]
 +
* [[Ấn Độ giáo và dân chủ]]
 +
* [[Phật giáo và dân chủ]]
 +
* [[Kitô giáo và dân chủ]]
 +
* [[Hồi giáo và dân chủ]]
 +
* [[Tin lành và dân chủ]]
 +
* [[Tôn giáo trong một xã hội dân chủ]]
 +
* [[Kế hoạch hóa gia đình và quyền phụ nữ]]
 +
* [[Tương lai]]
 +
* [[Kinh nghiệm và đề nghị của bạn]]
 +
  
  
 
----
 
----
 
{{Languages|Front Page}}
 
{{Languages|Front Page}}
 
 
[[Category:Tiếng việt]]
 
[[Category:Tiếng việt]]

Latest revision as of 08:46, 27 June 2010

DemocracyHandbookApproved.png

Chào mừng bạn đến democracy-handbook.org (Cẩm Nang Dân Chủ). Cẩm Nang Dân Chủ là một quyển cẩm nang miễn phí và đơn giản cho bất cứ ai quan tâm đến việc thiết lập, củng cố hoặc truyền bá dân chủ. Các chương đều ngắn, đơn giản và bao gồm toàn bộ cốt lõi. Ý tưởng của www.democracy-handbook.org là cung cấp thông tin miễn phí về dân chủ trên toàn thế giới. Và bạn có thể giúp dịch thuật để cùng nhau tạo ra một Cẩm Nang Dân Chủ với tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

Democacy-handbook.org là sự kết hợp kiến thức của chuyên gia và người dân bình thường, và nó cũng là một kết hợp của một cuốn sách và trang mạng chung cho mọi người (wiki). Bạn có thể đọc các chương theo thứ tự, hoặc bạn có thể đọc ngay những chương mà bạn thích, và bạn cũng có thể giúp việc dịch thuật, bình luận lẫn tranh luận. Tất cả các trang có biểu tượng của democarcy-handbook.org góc phải phía trên là đã hoàn thành – có nghĩa là nó đã được phê duyệt, chấp nhận bởi các chuyên gia và không cần sữa chữa thêm nữa. Xin đọc thêm ở đây: Giới thiệu về www.democracy-handbook.org

Cẩm Nang Dân Chủ hướng đến cả những người dân đang sống trong các chế độ dân chủ lẫn những người dân chưa được hưởng một nền dân chủ. Vì vậy, nhiều chương có hai góc nhìn: Làm thế nào bạn có thể giúp duy trì nền dân chủ, nếu bạn đang sống ở nơi đó? Và làm thế nào bạn có thể mang lại nền dân chủ ở nơi chưa có dân chủ? Cẩm Nang Dân Chủ chia làm sáu phần:

  • Giới thiệu về dân chủ là một sự phản ánh tóm tắt về các ý tưởng, các giá trị và khái niệm mà một nền dân chủ cần phải có.
  • Nền tảng của dân chủ mô tả các yếu tố cụ thể mà một nền dân chủ mạnh mẽ cần phải có. .
  • Dân chủ thủa ban đầu nói về văn hóa và lịch sử của các ý tưởng về dân chủ từ thời nguyên sơ cho đến thời các nền dân chủ Hy Lạp. thời Đế quốc La Mã và sự sụp đổ của nó cùng với lịch sử của Âu Châu trong các thế kỷ tiếp theo dưới trướng của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.
  • Dân chủ hiện đại bao gồm việc phát triển dân chủ ở châu Âu và Mỹ từ thời Phục Hưng cho đến ngày nay. Các chương về lịch sử của dân chủ là dài hơn các chương khác của Cẩm Nang Dân Chủ . Việc xem xét lại lịch sử nhằm mục đích cho chúng ta thấy sự khó khăn như thế nào để tạo ra xã hội dân chủ.
  • Các mối đe dọa cho dân chủ đề cập đến những điều có thể ngăn chặn nền dân chủ phát sinh và phát triển, từ bên trong lẫn bên ngoài.
  • Bạn và tương lai của nền dân chủ - làm thế nào bạn có thể giúp bảo vệ hoặc tạo ra nền dân chủ, nơi bạn sinh sống?


Giới thiệu về dân chủ

Nền tảng của dân chủ

Dân chủ thủa ban sơ

Dân chủ hiện đại

Những mối đe dọa cho nền dân chủ

Bạn và tương lai của nền dân chủ