Privat ejendomsret

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Historisk set er demokratiet kun lykkedes i lande, hvor man havde privat ejendomsret, og hvor ejendomsretten har medført et borgerskab og en økonomisk middelklasse.

Samfund med privat ejendomsret giver det enkelte individ en umiddelbar grund til at arbejde og samarbejde for at forbedre sin egen situation. Retten til at øge sin private ejendom og den handel, som det medfører, giver også den stærkeste økonomi og bidrager til visionen om en bedre fremtid. Denne vision er forudsætningen for demokratiet - hvorfor skulle man ellers engagere sig i politik?

Samarbejde og handel skaber dog ikke blot velstand, det bidrager også til en fælles interesse i at sikre de bedste forhold for mere handel og mere velstand. Dette kan naturligvis hurtigt udvikle sig til griskhed, fup og svindel og økonomisk undertrykkelse. Men det kan også medføre øget opmærksomhed på fred og stabilitet, og på at indrette lovgivningen, så den gavner flest muligt. Det gør lovgivningen blandt andet ved at sikre ens spilleregler for alle og gennem at straffe folk, der handler uærligt, snyder eller stjæler. At lovgivningen skal være ens for alle, er som regel kun et ønske, der opstår, hvis alle har noget at skulle have sagt, når lovene skal vedtages. Det er ikke nogen selvfølge, at der vokser et demokrati ud af en sund økonomi, men en sund økonomi med handel og visionen om en bedre fremtid og bedre lovgivning er med til at skabe fundamentet for et demokrati.

Uden privat ejendomsret

Også kommunismen (som ophæver den private ejendomsret til produktionsmidlerne) har visionen om en bedre fremtid. Den væsentlige forskel i demokratisk sammenhæng er, at det politiske system, som sikrer den private ejendomsret og individets mulighed for at forbedre sin egen situation, også giver den enkelte en række fordele ved at deltage i økonomien og samfundet. Kommunismen giver ikke umiddelbart det enkelte menneske nogen fordele her og nu. Kommunismen lover først bedre forhold, når hele systemet har været gennem en revolution, og al ejendomsret er blevet afskaffet.


Næste kapitel: En arbejdende befolkning