Rome - sự chiến thắng chủ nghĩa thực dụng

From democracy-handbook.org
Revision as of 11:37, 10 June 2010 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Cơ Đốc giáo - giáo điều được đặt nặng