Opsummering af demokratiets udvikling anden gang

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Da de individuelle friheder og demokratiet opstod i USA og Europa fra slutningen af 1700-tallet og frem, blev det ledsaget af en rivende teknologisk udvikling og et internationalt samarbejde, der var båret af ønsket om global fred. Men samtidig fortsatte demokratierne deres udnyttelse af kolonierne, og meget få mennesker i Vesten skænkede den øvrige verdens menneskerettigheder eller frihed en tanke før 1960’erne.

Dertil kommer, at det hverken var eller er alle, der er overbevist om, at demokratiet overhovedet er en god idé. Både demokratiet, den individuelle frihed og det globale samarbejde har deres modstandere. Dem skal vi kigge på nu…


Næste kapitel: Om truslerne mod demokratiet