Tự do với trách nhiệm

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

"Tự do với trách nhiệm" nghe thật chẳng lọt tai tí nào, nhưng đó lại chính là thế giới của người lớn: Khi bạn bất bình vì điều gì đó khiến bạn trở nên ngông cuồng và ngỗ ngáo - hoặc đôi khi có thể gây tổn hại kẻ khác - thì cũng là lúc cần phải tôn trọng sự tự do cần có của kẻ khác như chính bạn đã có.

Bằng không, chắc chắn sẽ có người đến cho bạn một bài học về phong cách hành xử.

Nếu muốn mọi người cùng được hưởng tự do, an toàn và có nhiều cơ hội thì ta cần phải có trách nhiệm trước hành động của chính mình. Dân chủ chính là đặt nền tảng vào chúng ta phải giác ngộ được điều đó. Còn các chế độ độc tài lại dựa vào lối tư duy cho rằng nhân dân không biết gánh vác trách nhiệm trong đời sống tư nhân lẫn ngoài xã hội.

Nền dân chủ nào cũng đều bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi công dân.


Chương kế: Sẵn sàng lắng nghe