En offentlighed

From democracy-handbook.org
(Redirected from The General Public/da)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

"Offentligheden" er en abstrakt størrelse, som det kan være lidt vanskeligt at sætte præcise ord på, men det er dér, demokratiet udspiller sig. I bund og grund handler det om, at borgerne frit kan mødes og debattere på kryds og tværs, og at der er medier, som denne debat kan videregives i. En definition på offentligheden kunne være, at det er summen af borgernes muligheder for at dele meninger og viden.

En anden definition er, at det er summen af borgere. Når eksempelvis politikere "henvender sig til offentligheden", er det jo netop borgerne, der er tale om. Men med medierne og den frie debat som "mellemled" og forudsætning.

En tredje definition er, at det er alle de steder, vi kan mødes, som ikke er familien, arbejdspladsen eller andre private grupper.

Offentligheden bygger på, at alle borgere er lige og frie. Offentligheden er en måde at mødes på, som står i modsætning til det private.

Det, som ikke er offentlighed

En måde at belyse, hvad offentligheden er, er at fremhæve, hvad der er dens modsætning.

Traditionelle samfund, som bygger på familierelationer, har ikke en offentlighed. Her defineres folks rolle af, hvordan traditionen bestemmer de enkelte familiemedlemmers rolle, og ikke af hvad de hver især mener eller vælger at gøre. Den eneste i familien, som kan mene noget selvstændigt og deltage i beslutninger uden for hjemmet, er familiens overhoved.

Religiøse samfund har heller ikke en offentlighed. Det eneste sted, folk kan mødes i større antal, er i kirken, templet eller moskeen, og der er det på forhånd defineret, hvordan hver enkelt skal opføre sig. Der er ikke fri udfoldelse i hinandens selskab, og man kan heller ikke give udtryk for sin personlige mening. Desuden er folk ikke lige, fordi præsterne har en særlig ret til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Det er som regel også kun præsterne, der har lov til at tale til alle på en gang.

Offentligheden er for alle

Det, som kendetegner offentligheden, er altså, at alle har lige adgang til at være en del af den og lige rettigheder og muligheder i den.


Næste kapitel: Offentlighed i forvaltningen