Công cộng

From democracy-handbook.org
(Redirected from The General Public/vi)
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

"Công cộng" là một độ lớn trừu tượng khó diễn tả chính xác bằng từ ngữ, nhưng nó là nơi mà dân chủ diễn ra. Về căn bản nó nói lên được rằng dân chúng có thể tự do gặp gỡ và thảo luận nhiều vấn đề, nhiều sự kiện, và có những phương tiện truyền thông để chuyển tải các cuộc tranh luận này Một định nghĩa về công cộng có thể là tổng hợp các khả năng, các cơ hội chia sẻ ý kiến và kiến thức của người dân.

Định nghĩa thứ hai, công cộng là tổng hợp của dân chúng. Ví dụ, khi các chính trị gia tuyên bố trước công chúng, chính là tuyên bố với người dân nhưng nhờ vào phương tiện truyền thông và cuộc tranh luận tự donhư là trung gian và đìều kiện tiên quyết

Định nghĩa thứ ba, công cộng là tất cả những nơi chúng ta có thể gặp, không phải là gia đình, nơi làm việc hoặc các nhóm tư nhân khác.

Công cộng được xây dựng trên điều mà mọi công dân đều bình đẳng và tự do. Công cộng cũng là một cách gặp gở, trái ngược với cách gặp của tư nhân.

Không phải là công cộng

Một cách để soi sáng những gì gọi là công cộng là làm nổi bật những điều ngược lại. Các xã hội truyền thống dựa trên các mối quan hệ gia đình, không phải là công cộng. Ở đây vai trò của người dân đưọc định nghĩa law làm thế nào để truyền thống quyết định vai trò của các thành viên trong gia đình và không phải bởi những ý nghỉ riêng hoặc chọn để làm. Người duy nhất trong gia đình có thể nghĩ một cái gì đó độc lập và tham gia vào các quyết định bên ngoài, chính là người đứng đầu gia đình.

Các cộng đồng tôn giáo cũng không phải là công cộng. Một nơi duy nhất mọi người có thể tập trung với số lượng lớn, đó là nhà thờ, đền thờ hay đền Hồi giáo, mà đã định nghĩa trước mỗi cá nhân nên cư xửnhư thế nào. Không có cơ hội thể hiện tự do và ý kiến cá nhân cũng không được bày tỏ. Ngoài ra, mọi người không bình đẳng, bởi vì các linh mục có quyền đặc biệt để quyết định những gì là đúng và sai. Thông thường cũng chỉ có linh mục là người có quyền nói với tất cả mọi người cùng một lúc.

Công cộng dành cho mọi người

Như thế những gì đặc trưng cho công cộng là tất cả mọi người đều có quyền tham dự bình đẳng và có cơ hội đồng đều như nhauKhi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Quản lý công khai