Difference between revisions of "Tin lành và dân chủ"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
(Created page with ' ---- Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn '''edit''' Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổ…')
 
Line 1: Line 1:
 
+
[[File:democracy-handbook_proof.png|thumb|right]]
  
  

Revision as of 22:16, 17 June 2010

Democracy-handbook proof.pngKhi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Tôn giáo trong một xã hội dân chủ