Tin lành và dân chủ

From democracy-handbook.org
Revision as of 22:16, 17 June 2010 by Hungphan (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.pngKhi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Tôn giáo trong một xã hội dân chủ