Tryghed og frihed

From democracy-handbook.org
Revision as of 22:01, 20 February 2010 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Frihed er ikke nødvendigvis lig med lykke, men frihed er i høj grad en forudsætning for et lykkeligt liv. Det samme gælder tryghed. Tryghed og frihed for alle er demokratiets fortjeneste. Frihed og tryghed er også forudsætninger for demokratiet.

Det er i virkeligheden et hønen-eller-ægget-dilemma; hvad kom først? Sandheden er, at frihed, tryghed og demokrati kom i kraft af hinanden, og at det var en langvarig proces. Vi kan ikke leve, endsige overleve, i et samfund med total frihed. Med total frihed ville vi hurtigt berøve hinanden vores tryghed og dermed også en stor del af vores frihed. Men vi kan heller ikke leve i total tryghed. En sådan situation findes ikke, og den ville under alle omstændigheder ikke indeholde megen frihed. For at kunne leve rige og meningsfulde liv, må vi leve i både frihed og tryghed.

Det ene menneskes frihed går dertil, hvor det næste menneskes frihed begynder. I demokratiet befinder vi os i en konstant proces, hvor de personlige og kollektive friheder afvejes i forhold til hinanden. Omstændighederne skifter, og det gør vores lovgivning og reguleringen af vores adfærd over for hinanden så også. Det ligger ikke fast én gang for alle, hvem der skal have frihed til hvad og hvornår, det må hele tide justeres. Med trygheden forholder det sig på samme måde.

En forudsætning for at kunne etablere og vedligeholde et demokrati er, at vi accepterer dette dilemma, og at vi er villige til at huske på det, når vi diskuterer konkrete, politiske spørgsmål.

Endnu bedre ville det være, hvis vi også huskede på, at menneskers behov for frihed og tryghed er forskellige, og allerbedst, hvis vi også var i stand til at vise disse forskellige behov respekt.


Næste kapitel: Frihed under ansvar