Tvivlen på demokratiet - farvel til individet

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Vejen til de demokratier, der eksisterer i dag, var ikke problemfri. Fælles for de ikke-demokratiske bevægelser i Europa i det 20. århundrede var, at de ikke respekterede individet, og at de ikke tillod folk at være anderledes.

Nazismen og fascismen tilstræbte en homogen befolkning, etnisk eller nationalt set, mens kommunismen ville skabe et samfund bestående af kun én økonomisk klasse.

Men mennesker er forskellige, og det er demokratiets væsen, at det netop anerkender folks forskellighed. Hvor demokratiet forsvinder, forsvinder retten til at være anderledes også. Og der, hvor respekten for det enkelte menneske forsvinder – det være sig på grund af handicaps, religion, etnisk oprindelse, køn eller homoseksualitet – dér forsvinder demokratiet.

Demokrati er netop ikke et flertalsdiktatur, men er en styreform, hvor alle individer i samfundet anerkendes som fuldgyldige medlemmer, uanset hvordan de skiller sig ud, og hvor samfundets medlemmer i fællesskab må indrette sig efter disse forskelligheder. Ethvert individ har, alene i kraft af dets eksistens, krav på den samme personlige tryghed og de samme personlige friheder i samfundet.


Næste kapitel: Folkeretten og det internationale samarbejde