Phụ nữ

From democracy-handbook.org
(Redirected from Women/vi)
Jump to: navigation, search
Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Nghi ngờ về dân chủ - lời tạm biệt với cá nhân