Điều gì không phải là dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Nhiều người nghĩ rằng ”dân chủ là điều mà chúng ta bỏ phiếu bầu cử ", hoặc là dân chủ chỉ là các cuộc bầu cử, để bất kỳ ai chiếm được hơn 51% số phiếu sẽ thắng và nắm quyền. Ngay cả ở các quốc gia có truyền thống dân chủ lâu đời, vẫn có những người nghĩ đó là bản chất của dân chủ. Trên hình thức thì điều này đương nhiên đúng, rằng bất kỳ ai với 51% số phiếu là người nắm đa số, và trên lý thuyết họ có thể ra quyết định mà không cần phải hỏi ý kiến những người còn lại với 49% số phiếu. Nhưng đó sẽ không phải là một nền dân chủ đích thực, mà chỉ là một nền độc tài số đông (a tyranny of the majority).

Một nền dân chủ biết bảo vệ và tôn trọng các nhóm thiểu số, thì những người thuộc 49% còn lại có quyền được hưởng một cuộc sống thoải mái và được người khác lắng nghe - nhớ là mọi cá nhân đều có quyền hưởng cuộc sống thoải mái và được người khác lắng nghe! - và đó là trách nhiệm của bên đa số phải ra những quyết định để đảm bảo điều này. Sẽ không phải là một nền dân chủ, ví dụ, nếu tất cả những ai tóc đen quyết định rằng những người tóc đỏ phải trả thêm 20% thuế, hoặc bên đa số có quyền theo đuổi một tôn giáo mà họ thích, còn bên thiểu số thì không được phép.

Dân chủ là biết lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau đưa ra những giải pháp qua thương thuyết, mặc dù trên nguyên tắc đưa ra những quyết định mà một hay nhiều nhóm thiếu số rất phản đối.

Dân chủ trong thực tế là một hiện tượng có nhiều điều diễn ra cùng một lúc, và democracy-handbook.org sẽ cố gắng giới thiệu nhiều vấn đề theo khả năng của nó.Chương kế tiếp: 14 định nghĩa về dân chủ