14 định nghĩa về dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Nhiều người đã cố gắng định nghĩa thế nào là dân chủ, nhưng không có một định nghĩa mà tất cả đều đồng ý và tương đối đầy đủ và khái quát. Mười bốn định nghĩa khác nhau được trình bày dưới dây, tất cả đều chỉ ra một khía cạnh khác nhau của nền dân chủ. Tất cả đều đúng, ít nhất là một phần, nhưng không có định nghĩa nào chứa đựng toàn bộ sự thực về nền dân chủ.

 • Dân chủ là một từ xuất phát từ tiếng Hi Lạp cổ đại. Demos có nghĩa là nhân dân, kratos có nghĩa là quyền lực. Dân chủ, như thế, có nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân.
 • Dân chủ là một cách sống dựa trên sự tôn trọng từng cá nhân.
 • Dân chủ là quyền bình đẳng của mỗi người trong nỗ lực định hình xã hội theo cách mà nhiều người nhất đạt được nhiều hạnh phúc nhất có thể.
 • Dân chủ là một tư tưởng chính trị, mà các giá trị cơ bản của nó là tự do, bình đẳng và chấp nhận lẫn nhau.
 • Dân chủ là quyền được sống như bạn mong ước, với sự tôn trọng quyền người khác được sống theo cách mà họ mong ước.
 • Dân chủ là trao đổi và đối thoại được thực hiện một cách tự do nhất có thể giữa các thành viên trong xã hội.
 • Dân chủ liên quan đến nguyên tắc rằng những ai bị ảnh hưởng bởi một quyết định cần phải giúp đỡ tạo ra quyết định đó, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Nguyên tắc này phải được áp dụng ở bất kỳ đâu: trong cuộc sống riêng tư, trong công việc, cũng như trong xã hội nói chung.
 • Dân chủlaà một hình thức cai trị đảm bảo cho tất cả bình đẳng lớn nhất và tự do nhiều nhất có thể.
 • Dân chủ là một hình thức chính quyền, nơi mà tất cả mọi người - trực tiếp hoặc gián tiêp - tham gia vào các quyết định quan trọng trong phân phối và phân bổ các giá trị trong xã hội.
 • Dân chủ là một hình thức chính quyền, nơi mà Nhà nước phải thiết lập và duy trì một hệ thống pháp luật dựa trên các quyền con người.
 • Dân chủ là một hình thức chính quyền, nơi mà chính quyền có thể được thay đổi không cần cách mạng hay đổ máu.
 • Dân chủ là một hình thức chính quyền, nơi mà Nhà nước thực thi và củng cố các quyết định phù hợp với những gì mà đa số người dân mong đợi.
 • Một nền dân chủ là một quốc gia nơi quốc hội và chính quyền được chỉ định thông qua bầu cử tự do cách nhau vài năm, giữa các ứng cử viên được đề cử thuộc ít nhất hai đảng phái chính trị khác nhau.
 • Một nền dân chủ là một quốc gia nơi mọi người buộc phải bảo vệ các quyền con người, một phần bằng cách chính họ tôn trọng chúng, một phần bằng cách bắt buộc những người khác và các thể chế chính trị cũng phải tôn trọng các quyền con người.Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Nền tảng của nền dân chủ