En regering med parlamentarisk flertal bag sig

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Regeringen har den udøvende magt i et demokrati. Regeringen består af ministrene, og det er ministrene og deres ministerier, der sørger for, at de love, som parlamentet vedtager, bliver ført ud i livet.

Parlamentarisme er det princip, som sikrer, at regeringen har flertallet af parlamentets medlemmer bag sig og kan få gennemført sine lovforslag gennem stemmeflerhed.

I Danmark og enkelte andre lande kendes dog også "negativ parlamentarisme", som betyder, at regeringen bliver siddende, så længe den ikke har et flertal imod sig. Men de enkelte lovforslag kræver stadig stemmeflerhed i parlamentet for at kunne blive vedtaget.