Tầng lớp lao động

From democracy-handbook.org
(Redirected from A Working Population/vi)
Jump to: navigation, search

Một điều kiện tiên quyết cho dân chủ ở phương Tây là những người có tiền, người sở hữu nguyên vật liệu, đất đai, nhà máy và doanh nghiệp cần phải dựa vào những người lao động. Họ làm việc và giúp đỡ người chủ tạo ra thặng dư. Nói một cách đơn giản, tầng lớp chủ nhân bị lệ thuộc vào tầng lớp lao động để sản xuất hàng hoá. Tất cả mọi người đều phụ thuộc vào sự sản xuất của nông dân để có đủ lương thực cho dân số ngày càng gia tăng. Mọi người như vậy đều phụ thuộc lẫn nhau để truy tìm sự thịnh vượng mà nền công nghiệp hóa mang lại. Vì vậy, họ cũng phụ thuộc lẫn nhau về chính trị.

Khi các nhóm có lợi ích khác nhau, phụ thuộc lẫn nhau và có cùng quyền lực như nhau, họ cần phải tìm giải pháp chính trị với nhau.

Trong một số nước không dân chủ, hoặc nền dân chủ chưa phát triển, tầng lớp thượng lưu kinh tế không phụ thuộc vào các giai cấp khác. Điển hình cho lời giải thích đó là bởi vì tiền không thu được về từ sản xuất, nhưng từ việc bán tài nguyên. Khi những người sở hữu tài nguyên không phụ thuộc vào sự đóng góp sức lao động của người dân, thì công chúng cũng không có khả năng tham dự quyền lực chính trị. Họ không có gì để cung cấp cho giới cầm quyền những thứ nhóm này cần.

Một trong những ví dụ đó là trường hợp ở Nga: Một nhóm người giàu có hoặc có nhiều quyền lực chính trị có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách bán dầu và khí đốt cho châu Âu. Họ không cần người để kiếm tiền. Điều này cũng đúng đối với trường hợp của các vua chúa Ả rập ở các xứ dầu mỏ. Một nhóm nhỏ trong gia đình họ nắm giữ các giếng dầu có toàn quyền quyết định. Họ không phải phụ thuộc nhiều vào các nền sản xuất khác của quần chúng.

Đó cũng là trường hợp tương tự ở một số nước châu Phi, nơi kim cương và các nguyên liệu khác giúp các nhóm dân quân, các chính trị gia tham nhũng giữ được quyền lực, trong khi dân được không cần thiết cho nền kinh tế.

Một cách tổng quát, chúng ta có thể nhận thấy là nền dân chủ Tây phương có liên hệ từ cuộc cách mạng kỹ nghệKhi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Tầng lớp trung lưu