Về các mối đe dọa cho nền dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Dân chủ luôn luôn ở vị thế phải tranh đấu để mà tồn tại. Bạn không thể làm ngơ và mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngay cả một nền dân chủ kỳ cựu và ổn định, luôn luôn có người cho phép họ có quyền hạn hay đươc ưu đãi đặt biệt hơn người khác. Hoặc là chính cách sống và suy nghĩ của họ là đúng nhất, và mọi người phải làm theo. Do đó dân chủ bắt buộc phải được bảo vệ đối với các đe dọa đó. Lưu ý, chỉ được bảo vệ dân chủ với những phương tiện có tính cách dân chủ và nhân đạo.

Các đe doạ ấy lại có càng nhiều hơn trong các nền dân chủ mới mẽ và khập khểnh.

Ngoài ra sự đe dọa đối với nền dân chủ còn đến từ các quốc gia không dân chủ, và các quốc gia đó cũng không muốn dân chủ được lan rộng.

Nói chung những đe dọa đối với dân chủ có rất nhiều và rất khác biệt nhau. Những ý thức hệ chuyên chính, những ý thức hệ tôn giáo quá khích, một công nghiệp toàn cầu không thành thật về đạo đức là những hiểm họa cho dân chủ từ bên trong và bên ngoài.


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Tư tưởng toàn trị