Alvorlig modgang

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Det er let at sidde i en tryg og velstående del af verden og besynge demokratiet i floromvundne vendinger. Men faktum er, at der aldrig har været et demokrati, som har overlevet en langvarig krise og sult. Spørgsmålet er derfor, om demokrati overhovedet kan overleve uden økonomisk fremgang?

Gennem de år, de vestlige lande har været demokratier, har de generelt oplevet velstandsstigning, og Vesten har hentet naturressourcer overalt i verden uden at betale fuld pris for dem. De vestlige økonomier har hvilet på slavearbejde, militær magt og politisk pression, og der er ikke blevet sendt uddannelse, fagforeninger eller oplysning ud i verden i større omfang.

I 30’erne oplevede Vesten en seriøs økonomisk krise, som truede demokratiet. I Tyskland førte det til, at Hitler kom til magten, og i Italien var det Moussolini.

I USA var Roosevelt nødt til at gribe ind med ”New Deal” i 1933, som satte en masse offentlige byggeprojekter i gang, og som dermed skabte arbejdspladser og velstand.

Spørgsmålet er, hvad der vil ske med demokratiet i Vesten, dersom den vestlige økonomi og levestandard skal tilpasse sig den øvrige verdens? Og hvad der sker med demokratiet i verden som helhed, hvis olien slipper op, eller klimaforandringer eller andre større kriser slår bunden ud af verdensøkonomien? Eller hvis et udemokratisk styre som det kinesiske får økonomisk overhånd?


Næste kapitel: Monarki, autonome grupper og parallelsamfund