Befolkningen og kulturen

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Den ultimative kerne i ethvert demokrati er naturligvis den befolkning, som demokratiet skal gælde.

En uoplyst eller uengageret befolkning kan ikke opretholde et demokrati. Ud over skolegang og anden uddannelse er det derfor vigtigt, at man deltager i debatten og i et rigt og varieret kulturliv med eksempelvis litteratur, kunst, musik og film.

Skolegang og uddannelse kan omsættes til salgbare kundskaber, penge og national prestige, og derfor er selv diktaturstater som regel interesserede i, at uddannelsessystemet fungerer.

Men gennem bøger, film, billedkunst og al mulig anden kultur møder man meninger og livsværdier, der er anderledes end ens egne. Man får muligheden for at sætte sig ind i andre menneskers måde at leve på og deres måde at forstå verden på. Gennem kunst og kultur får man udfordret sine meninger, og man får mulighed for at tænke over, om der kunne være andre måder at forstå tingene på, end man selv gør. Gennem god litteratur, tv-serier og film får man muligheden for at identificere sig med mennesker, der er helt anderledes end en selv. Den form for identifikation åbner muligheden for respekt for dem, der er anderledes. En respekt som er nødvendig, hvis man skal have et demokratisk fællesskab til at fungere.

I et demokrati er det blandt andet kunstens rolle at kritisere og udfordre vores vaner og traditionelle måder at tænke på. Kunst og kultur viser os, at ting kan være på en anden måde, end de er nu. Eller kunsten siger måske direkte, at sådan, som vi gør tingene nu, er forkert.

I samfund, hvor kunsten ikke må kritisere traditionerne, vanerne, magthaverne og eksempelvis religionen, de hellige skrifter og præsterne, kan demokratiet ikke overleve. For at et demokrati kan fungere, skal man frit kunne fortælle og opleve, at der findes alternative forklaringer og løsninger på problemerne.


Næste kapitel: Om demokratiets opståen i Antikken