Anklagemyndigheden og politiet

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Anklagemyndigheden og politiet er sammen med regeringen den udøvende magt. Systemet er hierarkisk med justitsministeriet i toppen, herunder arbejder anklagemyndigheden, der i mange lande er regional eller hører under delstaterne, og under anklagemyndigheden er politiet.

Det er politiet, der håndhæver lovene, efterforsker eventuelle brud på den og rejser sigtelse mod folk. Anklagemyndigheden er anklager i straffesager.

Tredelingen af magten gør, at hverken politi eller anklagemyndighed har indflydelse på de afgørelser, domstolene når frem til.

Men hvem overvåger så politiet og sikrer, at de følger lovgivningen? Det varierer fra land til land, og er ofte en kompliceret juridisk konstruktion.

I Danmark er det i visse sammenhænge anklagemyndigheden og i andre sammenhænge justitsministeriet, der holder øje med, at politiet overholder lovgivningen. Men når der kommer klager over politiet, efterforsker politiet sig selv. Medmindre der nedsættes særskilte undersøgelseskommissioner. I de tilfælde, hvor der bliver klaget over politiet i Danmark, er det et tilbagevendende problem, at det er politiet selv, der efterforsker politiets eventuelle brud på reglerne. Det har flere gange været på tale at oprette en speciel myndighed til dette overvågningsarbejde, men det er ikke sket endnu.


Næste kapitel: Forholdet mellem de tre uafhængige statsmagter