Bỏ phiếu kín

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Một trong những nguyên tắc cơ bản của dân chủ là chỉ có mình biết mình bỏ phiếu cho ai. Không một người nào dù là vợ chồng, cha mẹ, chủ nhân, mục sư hoặc người khác có quyền đòi hỏi để biết quyết định chính trị của một người khác.

Đối với người phương Tây đó là quyền đương nhiên, bởi vì chúng tôi lớn lên với điều đó dưới một nền văn hóa tập trung cao độ vào cá nhân và sự bất khả xâm phạm của cá nhân. Nhưng đối với nhiều người lớn lên trong các xã hội phi dân chủ, nó có thể là một quá trình lâu dài để khẳng định và tin tưởng các nguyên tắc trên. Đặc biệt là trong các xã hội nặng về truyền thống, thị tộc và trong các xã hội nơi mà nam giới thường có những quyết định thay mặt cho các bà vợ, thì nó có thể được xem như là một cuộc cách mạng để có được những dạng phiếu kín hay bí mật kiểu này.


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Xã hội pháp trị