Nhân quyền, phân biệt chủng tộc(Apartheid) và dân chủ đạo đức giả

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Tóm tắt sự phát triển của nền dân chủ hiện đại