Civilisationernes muligheder

From democracy-handbook.org
Revision as of 09:13, 21 February 2010 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Der skrives ofte, at civilisationerne er mere eller mindre dømt til et sammenstød. Siden 90’erne har det især handlet om et sammenstød mellem islam og Vesten, og fra omkring 2010 er man begyndt at tale om et sammenstød mellem Vesten og Kina.

Men spørgsmålet er, i hvor høj grad civilisationer generelt støder sammen. Religioner støder sammen, og kongelige egoer, nationale identiteter og behov for selvhævdelse støder sammen. Politiske systemer, økonomiske systemer, ideologier, stater og mennesker støder sammen, og økonomiske ubalancer skaber frustration og bitterhed. Men civilisation er vel netop kendetegnet ved den dannelse, der ligger i, at man kan lytte til og lære af hinanden. Civilisationer kan i lige så høj grad berige hinanden.

Tidens konflikter

En rigtigere overskrift for de konflikter, som involverer Vesten i øjeblikket, ville formentlig være ”oplysningens, humanismens og demokratiets sammenstød med religiøs og politisk totalitarisme”, samt ”gamle kolonimagters klodsede forsøg på at bevare kontrollen og sikre deres materielle velstand”.

De krige, som ikke involverer Vesten, udkæmpes typisk mellem etniske grupper, som vil have en nationalstat for sig selv, eller religiøse grupper, der vil have paradis for sig selv. Den terror, som udøves, udføres af religiøse fanatikere, men det er ikke religionens navn, der gør udslaget, det gør derimod graden af religiøs forstokkethed og snæversyn.

Den udnyttelse af mennesker og ressourcer, som finder sted i Afrika i øjeblikket, skyldes økonomi, magtbegær, forfængelighed og etniske stridigheder. Samt et eksploderende forbrug i Kina.

Dine og civilisationernes muligheder

Med adgang til internettet har du uanede muligheder for at bidrage til, at folk fra forskellige kulturer kan mødes og lære hinanden at kende i stedet for at slås. Vi lever i en enestående tid historisk set. Aldrig før har almindelige mennesker haft vores muligheder for at se nyheder og få information fra den anden side af kloden, og slet ikke så hurtigt, som der er muligt nu.

Vi kan sende film, fotos, musik og alle mulige venlige og informative ting til hinanden, og det er der gudskelov også rigtig mange, der gør! Du kan benytte nettet til at fortælle om de mest fantastiske ting fra din kultur og den civilisation, du tilhører, og du kan bruge nettet til at brygge bro mellem mennesker. Er det ikke en fantastisk mulighed at have?


Næste kapitel: Religionerne og demokratiet