DJØFiceringen af politik

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

DJØF står for Dansk Jurist- og Økonom-Forbund, og udtrykket hentyder til, at jurister, økonomer og politologer er kommet til at fylde uforholdsmæssigt meget i det politiske landskab i Danmark. Danmark er dog ikke det eneste land, hvor dette problem gør sig gældende.

Det er kun naturligt, at unge mennesker, der interesserer sig for politik, vælger at læse enten jura, økonomi eller politologi. Men det har den effekt, at en meget stor del af landets politikere er enten jurister, økonomer eller politologer.

Det betyder, at politik bedrives af folk, som er skolet til at tænke nogenlunde ens; at præmisserne for den politiske debat defineres af en meget smal gruppe af medborgere; at netop disse medborgeres måde at tænke og udtrykke sig på bliver normsættende for debatten; at parlamentets sammensætning rent erhvervsmæssigt ikke afspejler resten af befolkningen; at politikerne og embedsmændene er uddannet samme sted og tænker ens; at folk uden uddannelse får endnu vanskeligere ved at begå sig i debatten; at det bliver et enkelt værdisæt, nemlig det økonomisk/juridiske, som kommer til at dominere den politiske tænkning; at politik bliver ensporet og uopfindsom; og at folkestyret bliver forvandlet til et administrativt system, et teknokrati, som mister den folkelige interesse og opbakning.


Næste kapitel: Terrorisme og terrorfrygt