Demokrati er folkestyre

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Ordet demokrati kommer fra græsk og betyder folkestyre. Men at folket bestemmer, er ikke nok. Et demokrati bygger på nogle værdier og tankemåder, som er med til at sikre, at et flertal af befolkningen ikke undertrykker mindretallet. Disse værdier er Frihed, lighed og tryghed, og det er principperne og tankerne om Humanismen og individet.

Folkestyre kan findes i mange sammenhænge. Normalt, når vi taler om demokrati, tænker vi på nationalstaten, men der er mulighed for demokrati alle steder, hvor folk finder sammen eller bor sammen. Det kan være i en landsby, en boligforening, en fodboldklub, på en skole eller for et helt kontinent, som når eksempelvis de europæiske nationalstater har forenet sig i EU. I princippet kunne vi også skabe et globalt demokrati, hvis forudsætningerne var til stede for det.

Demokrati er dog ikke et system, som man bare indfører én gang for alle, og så passer det sig selv. Det er en kultur, som skal passes og plejes, og som kræver de rette livsbetingelser. Det er en konstant proces, nærmest som en levende organisme. Hvis vi ikke aktivt holder det i live med debat og frie valg samt de mange andre ting, der er nævnt her i democracy-handbook.org, dør det. Folkestyret kræver, at folket er engageret.


Næste kapitel: Frihed, lighed og tryghed