Dân chủ là dân làm chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Từ "dân chủ" có nguồn gốc từ Hi Lạp và mang nghĩa "quyền lực thuộc về nhân dân". Nhưng để người dân quyết định mọi thứ thì chưa đủ. Một nền dân chủ được xây dựng trên những giá trị và cách tư duy, nhằm đảm bảo rằng, một nhóm công dân chiếm đa số không đàn áp các nhóm thiểu số. Những giá trị này là Tự do, bình đẳng và an toàn, và chúng dựa trên các nguyên tắc và tư tưởng về Chủ nghĩa Nhân Bản và Cá Nhân.

Dân chủ có thể tồn tại dưới nhiều ngữ cảnh. Thông thường khi chúng ta nói về dân chủ, chúng ta nghĩ đến một quốc gia, nhưng cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của dân chủ ở tất cả những nơi có con người tụ tập hoặc sinh sống cùng nhau. Nơi đó có thể là một ngôi làng, một hội đoàn nhà ở, một câu lạc bộ thể thao, một trường học, hay cả một lục địa, ví dụ như các quốc gia Châu Âu đã liên hiệp với nhau tạo thành một Liên Minh. Trên nguyên tắc, chúng ta cũng có thể tạo ra một nền dân chủ toàn cầu, khi mà có đủ điều kiện.

Tuy nhiên dân chủ không phải là một hệ thống mà chúng ta chỉ tạo ra một lần rồi nó sẽ tự tồn tại vĩnh viễn. Nó là một nền văn hóa cần được bồi dưỡng và chăm sóc, và nó cần những điều kiện cần thiết để tồn tại và hoạt động. Đó là một tiến trình liên tục, gần giống như một thực thể sống. Nếu chúng ta không duy trì dân chủ một cách tích cực với các cuộc tranh luận và bầu cử tự do, cũng như nhiều điều khác được đề cập ở đây tại democracy-handbook.org, nó sẽ chết đi. Dân chủ cần có sự tham gia tích cực của mọi người.


Chương kế tiếp: Tự do, bình đẳng và an toàn