Det gode demokrati og det dårlige demokrati

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

En appel til god opførsel er naturligvis ikke nok til at sikre demokratiet i det lange løb. Som der står i indledningen til den ældste lov i Danmark: ”Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov”.

Med lovgivning, undervisning, debat og i nødstilfælde fysisk magt er vi nødt til at passe på demokratiet og hinanden. Det gode demokrati bygger på en række institutioner, regler og principper, som vi konstant er nødt til at understøtte. Det dårlige demokrati er et flertalsdiktatur, et pøbelvælde, hvor ingen lytter til hinanden, og hvor den mangfoldighed af faktorer, som oppebærer et sundt demokrati, er reduceret til folkeafstemninger, teknokrati og overfladisk debat.

For at sikre demokratiet i dets sunde og gode form, er vi selv nødt til at være aktive.

I de eksisterende demokratier er der nogle ting, vi må kræve både af os selv og andre, nemlig at vi sætter os ind i tingene, at vi overholder lovgivningen, at vi bakker op om retssamfundet og den stat, der er, og at vi går aktivt ind i politik eller den politiske debat, hvis der er noget, vi gerne vil have lavet om.

Der, hvor der ikke er demokrati, er kampen en helt anden, men principperne er stadig de samme: Uden viden og gensidigt ansvar kan man ikke opbygge et sundt demokrati.


Næste kapitel: Politiske ideologier