Do Thái giáo - chủ nghĩa cá nhân xuất hiện

From democracy-handbook.org
Revision as of 19:12, 30 April 2012 by Nikoline (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Hy Lạp - nền dân chủ đầu tiên của nhân loại