Do Thái giáo và dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Có khoảng 15 triệu người Do thái trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 6 triệu sống ở Do thái (Israel) và 6 triệu ở Hoa kỳ.

Do thái giáo đặt nền tảng trên các điều răn của Mosé, mà theo Do thái chính thống đã phát sinh trực tiếp từ Chúa và chính vì thế là linh thiêng, là bất khả xâm phạm và bất biến. Nói cách khác thì đây là mối tương quan lưỡng lập giữa tôn giáo và luật pháp dân chủ.

Bên ngoài Do thái thì vấn đề không có gì phức tạp vì các vị Rabbin diện bích vào khoảng 2000 năm trước đã ước định rằng khi người Do thái sống ở nước ngoài thì phải tuân thủ luật pháp của nước ấy theo phương ngôn ”luật nước chính là luật”.

Do thái là quốc gia dân chủ duy nhất với tuyệt đại đa số theo Do thái giáo và quyền công dân của mọi người chính là giới luật tôn giáo. Điều đó tạo trở ngại rất lớn đối với những công dân không theo Do thái giáo. Ngoài ra còn có thiểu số Do thái chính thống cực đoan, luôn đòi hỏi thiết lập một xã hội nằm trong khuôn khổ tôn giáo và phủ nhận mọi luật pháp nào trái với lời răn của Mosé. Những loại người như thế chỉ có thể câu thông bằng chính những luận cứ của tôn giáo. Có một khả năng khác là những vị rabbin có tinh thần dân chủ, nhân ái đồng thời rao giảng đạo pháp Do thái giáo hãy mở cuộc đối thoại chuyên đề về tôn giáo với các nhóm chính thống cực đoan này để thảo luận về phương cách chung sống hòa bình và tự do với những cộng đồng bất đồng tôn giáo và tư tưởng – Đây chính là một thử thách và xin truyền đạt ý tưởng ấy đến quý vị hữu trách thông qua trang này.


Chương kế tiếp: Ấn Độ giáo và dân chủ