En arbejdende befolkning

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

En forudsætning for demokratiet i Vesten har været, at folk med penge, som ejede råstoffer, jord, fabrikker og andre virksomheder, var afhængige af, at der var arbejdere, som kom og arbejdede og var med til at skabe et overskud. Eller for at sige det firkantet: Den økonomiske overklasse var afhængig af underklassen, fordi der skulle produceres varer. Og alle var afhængige af, at bønderne kunne producere tilstrækkeligt med fødevarer til den voksende befolkning. De forskellige befolkningsgrupper var altså afhængige af hinanden i jagten på den øgede velstand, som industrialiseringen betød. Derfor var de også politisk afhængige af hinanden.

Når forskellige grupper har forskellige interesser og alligevel er afhængige af hinanden, og de samtidig er nogenlunde lige stærke, så er de nødt til at finde politiske løsninger sammen.

I en række af de lande, som endnu ikke er demokratier, eller hvor demokratiet ikke trives, er den økonomiske overklasse ikke afhængig af underklassen. Og den typiske forklaring er, at det er, fordi pengene ikke tjenes på produktion, men på salg af råvarer. Når dem, der ejer råvarerne, ikke er afhængige af befolkningen, dens arbejdsindsats og dens velvilje, er der heller ikke nogen mulighed for, at den brede befolkning kan komme til at deltage i den politiske magt. For befolkningen har ikke noget at tilbyde, som magthaverne er afhængige af.

Det er blandt andet det, der er tilfældet i Rusland: Nogle få rigmænd og toppen af det politiske system kan tjene gode penge på at sælge olie og gas til Europa. De behøver ikke befolkningen for at tjene penge. Det samme gælder oliesheikerne i de arabiske oliestater. Så længe der er olie, kan de få familier, der ejer oliekilderne, bestemme det hele. De er ikke afhængige af, at befolkningen bidrager til at skabe en produktion, der kan sælges.

Noget lignende er tilfældet i en række afrikanske lande, hvor diamanter og andre råstoffer holder militser og korrupte politikere og embedsmænd ved magten, mens befolkningen er overflødig for økonomien.

På den måde kan man sige, at demokratiet i Vesten er afhængigt af den industrialisering, som har fundet sted.


Næste kapitel: En middelklasse