En regering med et parlamentarisk flertal bag sig

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Regeringen har den udøvende magt. Regeringen består af ministrene, og det er ministrene og deres ministerier, der sørger for, at de love, som parlamentet vedtager, bliver ført ud i livet.

Parlamentarisme er det princip, som sikrer, at regeringen har flertallet af parlamentets medlemmer bag sig og kan få gennemført sine lovforslag gennem stemmeflerhed.

I Danmark og enkelte andre lande kendes dog også "negativ parlamentarisme". Det betyder, at regeringen bliver siddende, så længe den ikke har et flertal imod sig - det vil sige, at oppositionen er så splittet, at den ikke kan stille med en alternativ regering. Under negativ parlamentarisme kræver de enkelte lovforslag dog stadig stemmeflerhed i parlamentet for at kunne blive vedtaget. Det betyder, at regeringen må forhandle med oppositionen og skabe et flertal for sine lovforslag i hvert enkelt tilfælde, for at de kan blive vedtaget.


Næste kapitel: Hemmelige valg