Kế hoạch hóa gia đình và quyền phụ nữ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Có lẽ cơ hội của dân chủ và nhu cầu sống chung toàn cầu không gì khác hơn nhưng điều đơn giản như bao nhiêu người sẽ được tồn tại và sống dưới một điều kiện giới hạn như thế giới chúng ta. Hãy nhìn vào địa cầu và xem có bao nhiêu người có khả năng được ngăn ngừa và phá thai, nơi nào có hòa bình và lân quốc tốt một cách rõ rệt, bao nhiêu bậc hai lãnh vực ấy chồng chất lên nhau. Trong hiện tại đó thường là quan điểm tôn giáo cản trở kế hoạch hóa gia đình. Tôn giáo đóng một vai hai mặt trong các xung đột trên thế giới bởi vì nó thường không góp phần kiềm hãm nạn nhân mãn trên toàn cầu.

Ngăn ngừa và quyền được phá thai cho người phụ nữ cơ hội để tự quyền quyết định vận mạng và góp phần vào xã hội bằng khả năng của mình. Đồng thời tất cả các công trình nghiên cứu cũng cho thấy rằng khi người ta đào tạo và tăng cường cho người phụ nữ thì chính xã hội sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp.

Đàn ông và phụ nữ suy nghĩ và cộng tác khác nhau. Khi phụ nữ được cơ hội để tham chính thì tranh luận chính trị cũng thay đổi và tạo nên sự phát triển đem đến lợi ích cho cả hai phái. Cả người lớn lẫn thanh thiếu niên.


Chương kế tiếp: Tương lai