Forside

From democracy-handbook.org
Revision as of 19:44, 4 December 2010 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Velkommen til democracy-handbook.org. Democracy-handbook.org er en gratis og simpel håndbog for alle, der er interesserede i at etablere, styrke eller sprede demokratiet. Kapitlerne er korte, lige ud ad landevejen og dækker det helt basale. Idéen med www.democracy-handbook.org er at tilbyde gratis information om demokrati til hele verden. Og du kan være med til at oversætte, så vi i fællesskab skaber en global Democracy Handbook på alverdens sprog.

Sådan gør du:

 • Opret en profil. (Husk at godkende via din mailkonto.)
 • Log ind.
 • Vælg et kapitel, du har lyst til at bidrage med at oversætte.
 • Vælg sprog i bunden af kapitlet og klik.
 • Gå i gang. - Det letteste er at åbne to vinduer ved siden af hinanden: Et med det sprog du oversætter fra, og et med det sprog, du oversætter til.

Democracy-handbook.org er en kombination af ekspert- og brugergenereret viden, og den er en kombination af en bog og en wiki. Du kan læse kapitlerne i rækkefølge, eller du kan hoppe rundt, som du har lyst, og du kan bidrage med oversættelser, kommentarer og debat. Alle sider, som har logoet for democracy-handbook.org oppe i højre hjørne, er færdige - det vil sige, at de er godkendt af fagfolk og skrivebeskyttede. Læs mere her: Om www.democracy-handbook.org.

Democracy-handbook.org henvender sig både til borgere i eksisterende demokratier og til indbyggere i ikke-demokratier. Derfor har flere kapitler to vinkler: Hvordan kan du bidrage til at vedligeholde demokratiet, hvis du bor i et? Og hvor kan du begynde, hvis der ikke er demokrati, hvor du bor? Democracy-handbook.org er bygget op af seks dele:

 • Introduktion til demokratiet er en kort refleksion over de tanker, værdier og koncepter, som et demokrati må hvile på.
 • Demokratiets institutioner og forudsætninger beskriver de konkrete elementer, som et solidt demokrati er sat sammen af.
 • Demokrati første gang handler om den kulturelle og idéhistoriske udvikling fra jægersamlersamfundene og frem til og med det græske demokrati. Samt romerriget og dets fald, og Europas historie de efterfølgende århundreder under kristendommen og islam.
 • Demokrati anden gang dækker den demokratiske udvikling i Europa og USA fra Renæssancen og frem til i dag. Kapitlerne om demokratiets historie er længere end de øvrige kapitler i democracy-handbook.org. Den historiske gennemgang er med for at give et indtryk af, hvor vanskeligt det var at skabe de demokratiske samfund.
 • Truslerne mod demokratiet handler om de mange ting, som forhindrer demokratiet i at opstå, og som er med til at underminere demokratiet både indefra og udefra.
 • Dig og demokratiets fremtid - hvordan kan du være med til at beskytte eller skabe demokrati, der hvor du bor?


Introduktion til demokratiet

Demokratiets institutioner og forudsætninger

Demokrati første gang

Demokrati anden gang

Truslerne mod demokratiet

Dig og demokratiets fremtid

Specielle sider