Tự do, bình đẳng và an toàn

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Tự do, bình đẳng và an toàn là ba giá trị chính của nền dân chủ.

Tự do có nghĩa rằng chúng ta có thể tự lựa chọn. Những lựa chọn có thể nằm ở nhiều khía cạnh của cuộc sống: Tôi thích ăn món gì tối nay? Tôi thích học bằng cấp nào? Tôi muốn lập gia đình cùng ai? Tôi muốn sống ở đâu? Sự tự do của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào loại xã hội và văn hóa chúng ta sống trong đó, vào những luật pháp nào áp dụng đối với chúng ta, và thậm chí vào tình trạng tài chính của chính chúng ta. Dân chủ là hình thức chính quyền và mô hình xã hội cung cấp cho chúng ta mức độ tự do cá nhân nhiều nhất. Nó là mô hình xã hội mang lại cho mỗi cá nhân nhiều cơ hội chọn lựa nhất trong suốt cuộc đời.

Bình đẳng trong xã hội dân chủ không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống nhau. Nó có nghĩa rằng mọi người có cùng giá trị và cơ hội bình đẳng như nhau trong cuộc đời. Cho dù gia đình bạn như thế nào, bất chấp bạn giàu hay nghèo, màu da, giới tính, tôn giáo hay sở thích tình dục của bạn ra sao, bạn phải có những quyền hạn và nghĩa vụ tương đương như mọi người khác trong xã hội. Nếu một xã hội lờ đi tư tưởng công bằng, nó sẽ phá hủy nền dân chủ, bởi nếu một số người quyết định rằng những người khác không có giá trị bằng họ, thì đó là lúc mà thể chế không còn nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người dân.

An toàn là điều kiện tiên quyết để con người thực thi quyền tự do lựa chọn của họ. An toàn trong một xã hội dân chủ có nghĩa là mỗi cá nhân có quyền phát biểu, gặp gỡ và di chuyển tự do, rằng nhà của một cá nhân là bất khả xâm phạm, và chính cá nhân và cuộc sống riêng tư, cũng như tài sản phải được bảo vệ bởi pháp luật.

Thách thức của dân chủ là làm sao hòa trộn và cân bằng tự do, bình đẳng và an toàn một cách hợp lý. Tự do không giới hạn dẫn đến quá ít sự an toàn, bởi vì xã hội hóa ra một trận chiến của mọi người chống lại tất cả người khác, và hậu quả là kẻ mạnh trấn áp kẻ yếu. Sự an toàn triệt để không thể có, và nếu có tồn tại thì nó có nghĩa là không còn chút tự do nào. Tự do và an toàn trong nhiều khía cạnh xung đột với nhau, nhưng chúng cũng có thể bổ sung cho nhau. Xã hội dân chủ là xã hội bảo đảm tốt nhất cho người dân về cả mặt tự do và an toàn, bởi vì chúng ta phải liên tục thương lượng với nhau về ranh giới của sự tự do và sự an toàn.

Để chúng ta có được sự thương lượng như thế với nhau dựa trên sự bình đẳng. Mọi người đều có giá trị như nhau, và do đó mọi người có quyền ngang nhau đòi hỏi tự do và an toàn, như chính mỗi cá nhân chúng ta mong muốn được có. Trong một tiến trình dân chủ, nhiều nhu cầu khác nhau về tự do và an toàn được đánh giá và so sánh bằng nhau.


Chương kế tiếp: Chủ nghĩa Nhân Bản và Cá Nhân