Difference between revisions of "Frihed, lighed og tryghed"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
m (Protected "Frihed, lighed og tryghed" ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)))
(No difference)

Revision as of 07:37, 15 February 2010

DemocracyHandbookApproved.png

Frihed, lighed og tryghed er tre nøgleværdier i demokratiet.

Frihed betyder, at vi selv kan vælge. Disse valg kan være inden for mange områder: Hvad skal jeg have at spise i aften? Hvilken uddannelse vil jeg gerne have? Hvem skal jeg giftes med? Hvor vil jeg gerne bo? Vores friheder hænger i høj grad sammen med, hvilket samfund og hvilken kultur, vi lever i, hvordan lovgivningen ser ud, og hvor mange penge vi har. Demokratiet er den styreform og samfundsmodel, som giver flest muligt mest mulig frihed. Det er den samfundsmodel, som giver det enkelte menneske flest valgmuligheder gennem hele livet.

Lighed i det demokratiske samfund betyder ikke, at alle mennesker er ens. Det betyder, at alle mennesker har den samme værdi, og at alle skal have lige muligheder undervejs i livet. Uanset hvem ens familie er, uanset om man er rig eller fattig, uanset ens hudfarve, køn, religion eller seksuelle orientering, har man de samme rettigheder og pligter i samfundet som alle andre. Hvis man går væk fra tanken om lighed, ødelægger man også demokratiet. For hvis nogle mennesker kan bestemme, at andre ikke er lige så meget værd som dem selv, så er det ikke længere hele folket, der står bag styret.

Tryghed er en forudsætning for, at man føler sig fri til at vælge. Trygheden i det demokratiske samfund betyder, at man kan tale frit, mødes frit, bevæge sig frit, at ens hjem er ukrænkeligt, og at ens person, privatliv og ejendom er beskyttet af lovgivningen.

Udfordringen i demokratiet ligger i at blande frihed, lighed og tryghed i de rigtige forhold. Ubegrænset frihed giver meget lidt tryghed, fordi samfundet så udvikler sig til alles kamp mod alle, og de stærke ender med at undertrykke de svage. Total tryghed findes ikke, og hvis det gjorde, ville det betyde, at der slet ikke fandtes nogen frihed. Frihed og tryghed er på mange måder hinandens modsætninger, men de kan sagtens supplere hinanden. Det demokratiske samfund er det, der bedst sikrer sine indbyggere både tryghed og frihed. Fordi vi hele tiden må forhandle grænserne for friheden og trygheden med hinanden.

At vi kan have denne forhandling med hinanden bygger på ligheden. Vi er alle lige meget værd, og derfor har vi lige meget ret til at kræve både frihed og tryghed, sådan som vi hver især helst vil have det. I det demokratiske proces bliver så vores forskellige behov for frihed og tryghed vejet op imod hinanden.


Næste kapitel: Humanismen og individet