Hợp tác quốc tế

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Hợp tác quốc tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy vi của tiến trình dân chủ hóa và sự thiếu tham gia nhiệt thành trong quần chúng.

Nếu khối Liên hiệp Âu châu (EU) có là một thể chế dân chủ, và nếu tổ chức Liên hiệp quốc có là một tổ chức dân chủ và bảo vệ nền dân chủ và nguyên tắc của nó, và chúng trở thành như vậy chỉ vì chính chúng ta muốn như thế! Điều đó có nghĩa là mỗi một chúng ta cần phải nghĩ về mình nhiều hơn người Trung quốc, Hoa kỳ, Chi lê, Pakistan, Đan mạch hoặc là từ bất kỳ người quốc gia nào đó. Chúng ta không chối bỏ hoặc thuyên chuyển quốc tịch hoặc thôi không yêu nước nữa. Nhưng chúng ta cũng cần phải là công dân của thế giới và chúng ta và cũng cần đòi hỏi các chính trị gia cũng phải như vậy.

Ngoài ra ta cũng còn cần tìm một cách đầy ý nghĩa để chung sống với nhau trên toàn cầu nữa. Nói cách khác, chúng ta còn thiếu thông tin đại chúng toàn cầu. Internet đang tạo cơ hội đó cho ta, thí dụ qua Facebook, hoặc 1 trang www.ted.com - và chắc chắn còn nhiều phương tiện khác nữa. Nhưng chúng ta cũng cần phải gặp mặt đối mặt, vượt qua giới hạn địa lý, văn hóa để chung tay tạo dựng những kinh nghiệm hợp tác và tập hợp tốt đẹp – thoạt nghe có vẻ tầm thường nhưng thực sự là thế.

Một nơi cụ thể để bắt đầu trong các nước dân chủ có thể là ban thưởng cho bất kỳ các tổ chức dân chủ nào có thành viên trong ban chấp hành là cư dân gốc người ngoại quốc hay di dân. Phần thưởng cho các tổ chức đó có thể là dưới dạng giảm thuế, phòng ốc miễn phí hoặc tương tự. Qua đó có thể thu thập những kinh nghiệm cụ thể với việc cộng tác tự nguyện từ những điều kiện văn hóa khác nhau.

Trong phạm vi những người ở các quốc gia phi dân chủ hoặc không có kinh nghiệm xây dựng dân chủ mà đã có cơ hội tham gia vào công việc quản trị thì cũng sẽ góp phần quảng bá làm thế nào dân chủ hoạt động được trong thực tế.


Chương kế tiếp: Tự do nha phiến